Avled. Patienten fick inte den vård hen skulle ha på grund av brist på vårdplatser, och avled senare. Foto: Most Photos

Vårdplatsbrist kan ha lett till dödsfall på Danderyd

En patients död på Danderyds sjukhus kan ha orsakats av brist på vårdplatser. Nu Lex Maria-anmäler sjukhuseet.

  • Publicerad 09:39, 7 jan 2019

Enligt anmälan var det bristerna på Danderyds sjukhus som orsakade en äldre patients död. Patienten, som gick på blodförtunnande läkemedel på grund av oregelbunden hjärtrytm, vårdades i elva timmar efter en hjärnblödning. Därefter bedömde läkare att hen kunde åka hem.

En neurokirurg rekommenderade att patienten skulle ta medicin som motverkade den blodförtunnande medicinen, men det noterades inte vid utskrivningen.

Patienten återkom senare i försämrat skick och avled efter ett par dagars vård.

Vårdplatsbristen ledde till en kort vårdtid vid första patientmötet och svårighet att veta om andra gjort journalanteckningar. Allt enligt den Lex Maria-anmälan som Danderyds sjukhus nu gjort. Ett åtgärdsprogram för att motverka riskerna är utarbetat, enligt anmälan.

Danderyds kommunala hemtjänst läggs ned

Nyheter Gått med underskott Nu är beslutet fattat: Danderyds kommun lägger ner sin kommunala hemtjänst. Totalt berör beslutet 230 brukare, som nu får välja en av kommunens privata utförare istället.tisdag 15/10 17:31

Politiker kräver lösning vid Jarlabankes väg

Nyheter Trafikverket kommer inte vidta åtgärder Igår skickade styrande politiker från Täby och Vallentuna kommun ett brev till Trafikverket där de kräver åtgärder vid Jarlabankes väg och Arningevägen. Detta efter att Trafikverket beslutat att inte...tisdag 15/10 16:38
Stockholm Direkt