Försvarsadvokaterna tar emot tingsrätten dom. Foto: Rasmus Panagiotis Columbus

Varför friades männen i våldtäktsrättegången?

”Vad för slags bevis måste man ha egentligen?” ”Skamligt”. ”Vad fan är detta för rättssystem!” Många läsare var mycket upprörda när det stod klart att de fem männen friades. BotkyrkaDirekt reder ut.

  • Publicerad 17:19, 21 dec 2017

En rättegång går ut på att åklagaren ska bevisa att de misstänkta är skyldiga genom att lägga fram teknisk bevisning (som fysiska skador och DNA-spår) och vittnesmål. I det här fallet har bevisen inte räckt till.

Fem åtalade män frias från gruppvåldtäkt i Fittja

De åtalades sperma på kvinnans ansikte och kläder är det som kopplar dem till kvinnan, men det kopplar dem inte till våldet. Därför har det inte gått att motbevisa deras version: att kvinnan hade gått med på att ha sex i utbyte mot droger.

Polisens utredningsarbete får mycket kritik under rättegången och deras misstag kan ha gjort att det blev svårare att döma männen.

På de här punkterna får förundersökningen kritik:

Polisen utredde fel trappuppgång i tio månader. Kvinnan pekade ut platsen i en mobiltelefon i uppskakat tillstånd på väg mot sjukhuset. Domstolen påpekar att många viktiga fynd kan ha gått förlorade.

• Identifieringen av gärningsmännen gjordes på ett felaktigt sätt, vilket sänkte värdet av kvinnans utpekande.

• Bristande dokumentation. Enligt tingsrätten har polisen inte dokumenterat sitt arbete tillräckligt. Bland annat brister dokumentationen gällande hur kvinnan pekade ut brottsplats och gärningsmän samt förhören med kvinnan och de misstänkta.

• Drog ut på tiden. Först efter att rätt trappgång undersökts som de misstänkta häktades. Provsvaren från Nationellt forensiskt centrum, som gör dna-analysen, drog också länge ut på tiden.

Åklagaren kritisk till domen

Målsägandebiträdet Elisabeth Massi Fritz menar att männens berättelser inte går ihop. Den målsägande kvinnan har också sagt att hon kände "dåliga vibbar" från domaren, att hon avbröts och inte fick tala till punkt.

Massi Fritz har sagt att de tänker överklaga domen.

Kvinnans tillförlitlighet

I och med förundersökningens brister har extra mycket tyngd lagts på kvinnans berättelse, påpekar tingsrätten.

Tillförlitligheten i hennes vittnesmål försvagas eftersom hon har ändrat sin berättelse flera gånger. Hennes minnesbilder kan ha påverkats av att hon hade narkotiska preparat i kroppen vid tillfället, konstaterar rätten.

Kvinnans skador

Kvinnan hade skador över hela kroppen efter trubbigt våld. Bland annat ett sår i huvudet. Hon hade inte skador i underlivet.

Enligt tingsrätten har åklagaren inte visat att skadorna orsakats på det sätt som kvinnan påstår: alltså av just de åtalade männen och i samband de sexuella handlingarna.

Varför fälldes de inte för sexköp?

I förhör har de misstänkta erkänt flera brottsliga handlingar. Eftersom de påstår sig ha bytt narkotika mot sex undrar många varför de inte åtalas för sexköp, narkotikabrott eller sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Åklagaren har dock endast åtalat dem för våldtäkt och det är bara det domstolen kan ta ställning till.

Hade de åtalats för ringa narkotikabrott eller sexköp hade de troligtvis redan varit på fri fot igen, eftersom dessa brott kan ge max sex månaders fängelse. Den tiden har de suttit av i häktet.

Fittjabor oroliga efter våldtäktsdomen