Kostsamt. Enligt Naturvårdsverkets preliminära bedömning handlar det om flera miljoner kronor i sanktionsavgift. Foto: Most Photos

Värtaverket kan krävas på miljoner

Värtaverket väntas behöva betala flera miljoner kronor i straffavgifter. Anledningen är att fjärrvärmeverket lämnat felaktiga siffror om utsläpp av växthusgaser, skriver Dagens Nyheter.

  • Publicerad 16:32, 17 dec 2018

Sveriges största koleldade fjärrvärmeverk, Värtaverket i Hjorthagen, redovisar varje år hur mycket växthusgaser verksamheten släpper ut. Nu rapporterar Dagens Nyheter att Värtaverkets siffror för 2017 inte stämmer och att det enligt Naturvårdsverkets register rör sig om "väsentliga felaktigheter", den allvarligare av två kategorier.

Utsläppen kommer nu att skrivas upp.

C vill satsa en miljard på Värtaverket

Fredrik Hannerz, chef för utsläppshandelsenheten på Naturvårdsverket, ser allvarligt på det inträffade.

– Vi förväntar oss att alla anläggningar inom handelssystemet ska ha fungerande rutiner för att övervaka sina utsläpp och att de också ska kunna redovisa det för oss på ett transparent sätt. Ur det perspektivet är det allvarligt när det finns anläggningar som inte har systemen på plats, säger han till DN och tillägger att enligt Naturvårdsverkets preliminära bedömning handlar det om flera miljoner kronor i sanktionsavgift.

Naturvårdsverket inledde tidigare i år ett formellt tillsynsärende mot Värtaverkets ägare, Stockholm Exergi AB. I januari väntas myndigheten fatta beslut om utsläppssiffrorna.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Utsläppsrätter

Handeln med utsläppsrätter är ett system inom EU för att minska utsläppen av växthusgaser.

Varje utsläppsrätt ger rätt att släppa ut motsvarande ett ton koldioxidekvivalenter.

Om ett företags utsläpp överskrider antalet rätter som det förfogar över behöver företaget betala en sanktionsavgift beräknad på den överskridande mängden.