Träd fälls. Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd att överklaga mark- och miljödomstolens beslut att Vasa real får byggas ut. Foto: Sacharias Källdén

Vasa real får byggas ut

Nu är det definitivt klart att Vasa real kan byggas ut och få plats med 430 fler elever. Planen har överklagats i omgångar på grund av några träd som är i vägen men nu meddelar mark- och miljööverdomstolen att Naturskyddsföreningen inte får prövningstillstånd i högsta instans.

  • Publicerad 16:47, 29 aug 2019

Det var snart tre år sedan som utbildningsförvaltningen fattade beslut om att bygga ut Vasa real och göra plats för 430 fler elever så att skolan ska kunna rymma 1320 elever totalt.

Planerna har dock överklagats av grannar och Naturskyddsföreningen i flera omgångar. I slutet av 2017 slog mark- och miljödomstolen fast att de fyra träden vid skolan som står utmed Hälsingegatan utgör en biotopskyddad allé, något som innebär att de inte får fällas. De stod i vägen för utbyggnaden och därför stoppades den.

Fick dispens att fälla träden

Men Skolfastigheter i Stockholm AB, Sisab, fick dispens hos länsstyrelsen att fälla träden. Det beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som i våras avslog överklagan. I domen skrev domstolen bland annat att trädens naturvärden är relativt begränsade och att det saknas rimliga alternativ till de planerade åtgärderna för att man ska kunna tillgodose behovet av skolplatser.

Nu meddelar mark- och miljööverdomstolen att Naturskyddsföreningen inte får prövningstillstånd för att överklaga den senaste domen. Beslutet kan inte överklagas, vilket innebär att skolan kan skolan byggas ut. Sisab räknar med att det kommer att ta två och ett halvt år.

Plan för Vasa real

Planen är en ny byggnad i fyra våningar och två källarplan. En lägre del av den befintliga byggnaden ska dessutom byggas på med tre våningsplan. Det är bland annat tänkt att de nya ytorna ska rymma idrottssal med omklädningsrum och förskola med plats för 162 barn. På taket planeras en "pedagogisk yta", ett uterum, på 600 kvadratmeter.