VIKTIG. Bernhard Huber (MP). och Pehr Granfalk (M) tycker att grönområdet i Solna är viktigt för alla som vistas där. Foto: Anders Ekström

Vasalundsparken rustas upp och byter namn

Vasalundsparken har varit föremål för diskussion i och med bygget av kvarteret Farao. Det senaste i ärendet är att parken ska rustas upp – och dessutom byta namn.

  • Publicerad 13:00, 13 feb 2019

De senaste åren har diskussionerna om Vasalundsparken framtid varit många. Ett nytt kvarter – Farao – håller på att byggas vid östra Dalvägen med plats för bostäder och kontor. Vissa är av byggnaderna är färdiga, andra är inte har påbörjade än.

Dessutom ska det förberedas för en ny tunnelbaneuppgång i den södra änden Dalvägen. Vilket innebär att vägen behöver breddas med drygt åtta meter.

Och det är där Vasalundsparken kommer in i bilden. Ett av de tidigare förslagen innebar att tolv träd skulle behövas tas bort, något som ledde till flera protester för ett år sedan. I april 2018 backade Solna om trädbeslutet.


– Vi har tagit in synpunkter och gjort ändringar. Bortsett från området vid busshållplatsen i början på Dalvägen görs inga intrång i parken, sa byggnadsnämndens ordförande Torsten Svenonius (M) då.

Upprustning planeras


Förra veckan kom ytterligare glada nyheter för de som protesterat. På kommunfullmäktige den 29 januari beslutades, efter en motion från MP, att parken ska rustas upp i samband med all annan byggnation längs med Dalvägen.


– Det byggs mycket i Solna så det är viktigt att också ha grönområden här. Den fyller en viktig ekologisk funktion, säger kommunalrådet Bernhard Huber (MP).


Att ha kvar ett grönområde mellan nybyggda Arenastaden och den äldre stadsdelen Vasalund är viktig, menar Pehr Granfalk (M).


– Den är väldigt uppskattad och väl använd av de som bor och jobbar i området, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande.

"Det ska inte byggas här"


Granfalk vill även tona ner bygghotet som fanns för grönområdet.


– Det fanns en oro bland medborgare att parken var hotat, men det ska inte byggas här, säger han och pekar mot pulkabacken i parken.


– Istället ska det fräschas till och få en grönare känsla, kanske med en trädallé.
Huber fyller på:


– Den har inte skötts som en park tidigare men nu ska den klassas upp som en park och allt vad det innebär.


Dessutom planeras ytterligare åtgärder för den omtalade ytan. För att ge den en tydligare identitet har byggnadsnämnden fått i uppdrag att hitta ett lämpligt namn för grönområdet i Vasalund. Den kallas idag Vasalundsparken men har egentligen aldrig döpts till det.

Stockholm Direkt