Vasastadsbon Thomas Mellgren tycker att snöröjningen i stan har fungerat "måttligt bra". Foto: Mimmi Epstein

Vasastadsbo: "Gräsligt på Rörstrandsgatan"

Halkan orsakar ilska och fallolyckor. Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) lovar nu att snöröjningen på trottoarer och gångbanor ska bli bättre, men först nästa vinter.

  • Publicerad 16:30, 7 feb 2019

De senaste dagarnas snöfall har ställt till problem för alla som vistas ute, inte minst för fotgängare som tvingats halka fram på rena isbanor.

En som vistas ute på de hala gatorna är Vasastadsbon Thomas Mellgren. Han tycker att snöröjningen i år har fungerat "måttligt bra".

– Själv har jag inte haft så stora problem men snöröjningen lämnar en hel del i övrigt att önska. Man ser ju hur bilar blir helt inlåsta i snön och det är lika illa för cyklister och gångtrafikanter. Det är gräsligt på Rörstrandsgatan till exempel, den undviker jag, säger han.

Den grönblåa majoriteten i Stockholms stad vill nu genom ett förslag till trafiknämnden satsa på åtgärder för gångtrafikanterna och kollektivresenärerna genom att ytterligare prioritera snöröjning och halkbekämpning.

Det är genom skärpta upphandlingskrav staden ska få högre kvalitet på snöröjningen.

– Vi vill se bättre framkomlighetsmöjligheter för gångtrafikanter i hela staden, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Inom kort läggs ett förslag till ny upphandling fram för innerstaden, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista och Hässelby-Vällingby men först vintern 2020/2021 kommer förbättringarna att märkas ute på stan.

En tanke är att man ska använda en saltlösning när man plogar de mest centrala vägarna, istället för sand eller grus, så kallad sopsaltning. Något som testas i år på några trottoarer. Detta ska motverka slaskbildning och återfrysning. Andra gator och vägar vill man ploga tidigare eller hitta andra dagar att städa på.