PROFILER TAS BORT. Från och med nästa läsår tas profilerna bort från Väsby skola, vilket bland annat innebär att ingen mer intagning görs till Väsby musikklasser. De elever som går i musikklasserna nu berörs dock inte. Foto: Charlotte Årling/arkiv

Väsby skola slutar med profilklasser

Väsby skola slutar helt med profilklasser. De elever som nu går i exempelvis Väsby musikklasser blir därmed de sista. Men många är kritiska till rektorns beslut.

  • Publicerad 16:44, 25 nov 2019

Vi kommer att göra allt vad vi kan för att det här inte ska gå igenom.

Från och med nästa läsår görs inget mer intag till profilklasser på Väsby skola. Alla profiler – konst, idrott, scienceklasser och musikklasser – tas bort.
Beslutet har fattats av skolans rektor, Hanna Andersson Thunholm, i samråd med profillärarna.

– Under vårterminen har vi pratat med alla profillärare om hur vi ska tänka kring profilerna. Då insåg vi att den kraft och det engagemang som fanns för tio år sedan inte riktigt finns längre, säger hon.

Enligt Hanna Andersson Thunholm har profilerna även skapat en viss kultur i vissa klasser, vilket inte har gynnat eleverna. Men den främsta anledningen till att man nu stoppar intaget till musikklasserna, med ett 80-tal elever fördelat på fem klasser mellan fyran och nian, är att intresset varit för svagt. Hon påpekar dock att de elever som går i musikklasserna nu kommer att ha kvar sina profiler.

– Förra året hade vi fyra elever som sökte till musikklasserna. Det räcker inte. Vi fick till och med slå ihop fyran och femman för att det var så få elever.

Synnöve Fridén, chef för de kommunala skolorna i Upplands Väsby, bekräftar att intresset för musikklasserna varit svagt.

– Det är väldigt dyrt att ha en verksamhet med få elever i musikklass. Det gör att Väsby skola stoppar intaget till musikklass, eftersom det är så väldigt få elever som är intresserade, säger hon.

Jämnare underlag

Genom att ta bort profilerna hoppas nu rektorn på ett jämnare underlag i alla klasser.

– Det är även en ekonomisk fråga. Det har varit dyrt att ha musikklasserna eftersom de har varit för små.

Leena Bergström, ordförande i föräldraföreningen för Väsby musikklasser, är mycket besviken över beslutet.

– Vi kommer att göra allt vad vi kan för att det här inte ska gå igenom. Vi upplever dock inte att skolans rektor är särskilt samarbetsvillig eller intresserad av Väsby musikklasser, så det kom inte som en chock när vi hörde om detta.

Hon har själv ett barn i nian på skolan.
– Det har varit helt magiskt att ha mitt barn i musikklasserna och jag skulle önska att många fler fick den möjligheten.

För lite marknadsföring

Leena Bergström tycker att Väsby skola gjort alldeles för lite för att marknadsföra musikklasserna.

– Enligt beslutet är anledningen för dåligt elevunderlag. Men våra meningar skiljer sig åt i hur man kommunicerar att Väsby musikklasser finns på Väsby skola. Det har inte gjorts någon stor satsning för att visa att de finns, det görs ingen reklam. Vi i föräldraföreningen har gjort en folder och kommit med många förslag, men det finns inget intresse.

Rektor Hanna Andersson Thunholm håller inte med.

– Vi har försökt göra en satsning, men vi mäktade inte med. Man måste ha personal som orkar. Något år skickade vi ut broschyrer till kranskommuner och vi har satsat på ett tvålärarsystem med ensemble och kör för att utveckla musikklasserna, men det funkade inte ändå. Ibland faller det inte ut som man har tänkt sig.

Hon förstår de som är besvikna på att Väsby musikklasser försvinner.

– Det här är tråkigt på sätt och vis, men saker förändras och vi måste vara realistiska. Nu får vi göra det bästa med det vi har nu och hylla det bra som varit.

REKTOR. Hanna Andersson Thunholm, rektor på Väsby skola. Foto: Charlotte Arwedsson

ORDFÖRANDE. Leena Bergström, ordförande i föräldraföreningen på Väsby musikklasser. Foto: Privat

Stockholm Direkt