NEJ. En Väsbybo som ville byta namn till Beelzebul fick nej av Skatteverket. Namnet betyder Satan, vilket kan väcka anstöt, ansåg myndigheten. Foto: Mostphotos

Väsbybo får inte heta Beelzebul

En man i Upplands Väsby vill byta sitt andra förnamn till Beelzebul. Men Skatteverket säger nej. Namnet betyder Satan och "kan väcka anstöt".

  • Publicerad 13:39, 10 jan 2019

Beelzebul betyder de onda andarnas furste, Satan, vilket kan väcka anstöt.

I slutet av november ansökte Väsbybon om att byta sitt andranamn till "Beelzebul". Strax före jul kom Skatteverket med sitt svar: Blankt nej.

Myndighetens motivering till avslaget lyder: "Namnet Beelzebul kan väcka anstöt ur allmänhetens synvinkel. Beelzebul betyder de onda andarnas furste, Satan, vilket kan väcka anstöt. Din ansökan avslås därför."

Får inte väcka anstöt

Myndigheten skriver att som förnamn får endast förvärvas ett namn som inte kan väcka anstöt, eller kan antas leda till obehag för den som bär namnet, eller av någon annan anledning är olämpligt som förnamn. Detta framgår av 28:e paragrafen i personnamnlagen.

Andra namn som tidigare fått nej från Skatteverket är bland annat "Tomhet", "Skrot" och "Silfverstråhle". Däremot existerar namn som "Bärs", "Pucko", "Kossa" och "Blixten".

12 namn som inte heller godkänts av Skatteverket:

Rackartuss
Kaninen
Brunstgnägg
Likagod
Dotcom
Ikea
Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116
Tomhet
Skrot
Silfverstråhle
Lakrits
Simon-Klippan

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.