KRITIK. En läkare i Upplands Väsby får kritik för att ha missat att informera de anhöriga om ett dödsfall i hemmet. Först 38 dagar senare nådde informationen de anhöriga. Foto: Mostphotos

Väsbyläkare får kritik för missat dödsbesked

38 dagar. Så länge dröjde det innan en kvinna fick reda på att systern avlidit i sitt hem i Väsby. Nu får läkaren kritik av Ivo, inspektionen för vård och omsorg.

  • Publicerad 15:33, 15 okt 2019

Ivo bedömer att närstående inte visades hänsyn och omtanke i
anslutning till patientens död då läkaren, efter att ha
konstaterat dödsfallet, försummat att informera dem om att patienten
avlidit.

Det var i februari i år som en kvinna avled i sitt hem i Upplands Väsby. Den läkare som konstaterade dödsfallet missade sedan att meddela de anhöriga om dödsfallet. Först 38 dagar senare fick anmälaren, en syster till patienten, information om dödsfallet av dödsbohandläggaren.

Nu riktar Ivo, inspektionen för vård och omsorg, kritik mot läkaren för att "inte ha visat de närstående hänsyn och omtanke."

Läkarens chef på en vårdcentral i Upplands Väsby konstaterar att verksamhetens rutiner inte följdes.

Missade att kontrollera information om närstående

Av patientjournalen framgår att läkaren gjorde ett hembesök och konstaterade dödsfallet, utan att därefter informera någon närstående om att patienten avlidit. Läkaren har i yttrande uppgett att både hon och den distriktssköterska som var behjälplig vid hembesöket missade att kontrollera om det fanns någon information om närstående till patienten. En orsak till det var enligt läkaren att de blev tvungna att stanna kvar länge i lägenheten för att invänta transporten till bårhuset, då hemtjänsten inte hade möjlighet att göra det.

Enligt anmälaren var hon systerns närmaste anhöriga och hennes telefonnummer ska ha funnits i systerns journal.

Stockholm Direkt