Visionen. En konceptbild på hur den nya anläggningen kan komma att se ut. Bällstavägen syns överst i bild. Foto: AIX Arkitekter

Västerortsborna positiva till ny idrottsplats

Brommaborna har fått säga sitt om det planerade bygget av den nya idrottsplatsen i Bällsta. Staden har gått igenom synpunkterna och snart presenteras ett uppdaterat förslag.

  • Publicerad 15:36, 28 aug 2020

Redan 2015 var det på tapeten att bygga en ny idrottsanläggning i Bällsta. Förslaget innebär bland annat uppförandet av en friidrottshall, en utomhusarena, och en 11-mannaplan.

LÄS ÄVEN: Här byggs Västerorts nya idrottscentrum

I våras var det dags för samråd, där boende och intressenter fick komma med synpunkter.

– Vi fick in ett trettiotal synpunkter, och boende var faktiskt övervägande positiva, vilket är ovanligt. Det visar att behovet och efterfrågan på idrottsplatser är stor, säger Thomas Jansson, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Det som skickades in från allmänhet och remissinstanser under samrådet har nu sammanställts, och snart ska det uppdaterade förslaget presenteras.

Utredning om djuren

Förslaget har inte ändrats speciellt mycket, menar Thomas Jansson, men en del saker har fått utredas – som förekomsten av grodor och rödlistade fåglar i området.

– Utredningen hittade faktiskt inga grodor. Fågelrapporten sammanställs just nu, där vi föreslår kompenserande åtgärder som vi hoppas kommer vara tillräckliga.

I förslaget finns också möjlighet att sätta upp bullerplank, om det skulle behövas för att dämpa ljuden från anläggningen.

– Vi följer fallet med Boovallen i Nacka som tas upp i Mark- och miljööverdomstolen 28 augusti för att veta vilka riktlinjer som kommer att gälla för buller från idrottsplatser, säger Thomas Jansson.

Förslag. Så här är det tänkt att friidrottshallen ska se ut från Bällsta allé. Foto: AIX Arkitekter

Tidsplan

Det omarbetade förslaget ska ut på granskning från 23 september till 20 oktober.

Ett antagande väntas göras 10 december.

Ambitionen är att byggstart ska ske 2023.

Visa merVisa mindre