Lantbruk. Lantbrukare ska få hjälp att minska utsläppen. Foto: Erik Hjärtberg

Vattensamordnare ska minska övergödningen

För att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag ska Enköpings kommun anställa en vattensamordnare. Anställningen görs med hjälp av statliga bidrag. – Vi hoppas på många bra insatser för att förbättra vattenkvaliteten, säger Johan Axner, vattenstrateg.

  • Publicerad 11:46, 27 nov 2018

Havs- och vattenmyndigheten ger bidrag till Enköpings kommun för att minska påverkan på vattenkvaliteten.

– Vi har fått bidrag för att anställa en samordnare som ska inspirera och förenkla för lantbrukare att göra rätt ätgärder på rätt plats för en bättre vattenmiljö, säger Johan Axnér, vattenstrateg på Enköpings kommun.

Samordnaren kan också hjälpa lantbrukare att söka statliga bidrag för att genomföra åtgärder.

För att få en bättre vattenkvalitet behöver utsläpp av näringsämnen som kväve och fosfor minska. Det kan man bland annat göra genom att skapa skyddszoner och anlägga våtmarker.

Enköpings kommun är näst efter Gotland den kommun i Sverige som har störst areal jordbruksmark.

– Det här är ett arbete som inte bara påverkat lokalt utan även ett större område. Vårt vatten rinner ju ut i Mälaren.och i förlängningen ut i Östersjön, säger Johan Axner.

Satsningen genomförs som ett samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Lantbrukarnas riksförbund.

Övergödning är ett stort miljöproblem som leder till igenväxning, algblomning, syrebrist och fiskdöd. Övergödning beror på utsläpp av fosfor och kväve från avlopp, dagvatten och jordbruk.

Övergödningen är utbredd i Enköpings kommun. Samtliga vatten i Enköpingsån och Örsundaån är övergödda.

Övergödning

Övergödning orsakas av att näringsämnen, särskilt kväve och fosfor, frigörs eller tillförs mark eller vatten i så stor mängd att ekosystemens förmåga att positivt tillgodogöra sig näringen överskrids.
Källa: Nationalencyklopedin

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

En rulltrappa från att ha noll?

Nyheter Kortkrönika Jag hörde för ett tag sedan en podcast med fotbollsoraklet Erik Niva. Han berättade att han som barn, i norrländska Malmberget, hade en och en halv timmes bilresa till närmaste rulltrappa. Jag...fredag 22/3 9:38