Föreslagen förändring. Befintliga bebyggelse till vänster och förslaget på den nya till höger. Foto: Alexander Kuronen/Stockholms stad/Reflex arkitekter

Vattenskadat 70-talshus i Bagis ska rivas

Staden vill att en vattenskadad 1970-talsbyggnad vid Byälvsvägen jämnas med marken för att ge plats åt nya bostäder. Frågan är hur högt det nya bygget ska bli.

  • Publicerad 13:37, 14 sep 2020

Fastigheten Jordbruksministern 3, i Bagarmossens nordvästra del och med Nackareservatet alldeles intill, står i fokus när huvudstaden ska förses med 90 nya lägenheter.

För att detta ska bli verklighet måste först den befintliga byggnaden ryka. Den dagliga verksamhet som håller till i 1970-talslokalerna i nuläget strider mot gällande detaljplan, och på grund av en vattenskada anser staden att huset ska rivas.

Men hur ska det som tar dess plats se ut? I förslaget till detaljplan som sänts ut på remiss talas det om flerbostadsbebyggelse i fyra till sex våningar med vind, med tegelfasader som ska "harmonisera med omgivande bebyggelse".

Vill sänka bygget

De lärde i stadsdelsförvaltningen har emellertid synpunkter på nybyggets höjd.

"Den fråga som infinner sig är hur det förhållandevis bryska mötet mellan naturen och den höga byggnadskroppen kommer att upplevas och hur det kan mildras", skriver tjänstemännen i sitt remissvar.

Som åtgärd föreslår stadsdelsförvaltningen att man ska pröva möjligheten att sänka delar av den nya bebyggelsen med en våning.

Ärendet togs upp i stadsdelsnämnden nu i september. Där valde politikerna att gå på tjänstemännens linje. Om allt går som smort är målsättningen att planen ska kunna antas i stadsbyggnadsnämnden andra kvartalet 2021.