Bada, men helst inte, i Årstaviken. Foto: Andreas Jennische

Vattnet i Årstaviken är kraftigt förorenat

Vattnet i Årstaviken är kraftigt förorenat, visar en ny studie. Det är inte farligt att bada men det sker på egen risk, enligt staden.

  • Publicerad 19:46, 28 maj 2018

Hur mår Årstaviken egentligen? Inte så bra. Staden har undersökt Årstavikens vatten och hittat sju olika miljöfarliga ämnen som överskrider gränsvärdena, bland annat kadmium, bly och kvicksilver. Några av ämnena har halter långt över vad som är godkänt för att vattnet ska uppnå ”god status”.

Industriområden stor bov

Föroreningarna beror främst på att dagvatten, alltså smutsigt regnvatten, från industriområden, bilvägar, p-platser, tak och bostadsgårdar rinner ner i Årstaviken.

– Det finns många högtrafikerade vägar och industriområden i Söderort, med mycket hårdgjorda ytor, och det bidrar till nedsmutsningen. Det här är väldigt vanligt i vatten nära storstäder, säger Iréne Lundberg, projektledare för miljöarbetet i Årstaviken.

Föroreningarna har hittats främst i sedimenten, alltså på Årstavikens botten.

Är det okej att bada i Årstaviken?

– Det är ingen fara för hälsan att bada där, men staden kan inte garantera att vattnet är okej på Årstasidan. Helst vill vi att man badar på de allmänna badstränderna, som Tantobadet, eftersom vi tar prover där.  

Man bör dock undvika att bada vid båtklubbarna, tillägger Iréne Lundberg.

Dammar ska rena vattnet

Staden föreslår nu en rad åtgärder för att rena vattnet i Årstaviken. Det stora är att anlägga tre dammar på olika platser uppe på land i Söderort – vid Åbyvägen, vid Västberga trafikplats och vid Kontrollvägen.

– Stora vattensamlingar gör att vattnet saktar ner så att näringsämnen och metaller faller till botten. På så vis renas vattnet innan det rinner ut i viken.

Utöver det kan två reningsanläggningar läggas i vattnet, så kallade skärmbassänger. Den ena placeras då utanför kajen i Årstadal och den andra på Södersidan, nära Årstabroarna.

Mindre åtgärder är att ordna planteringar, så kallade växtbäddar, i industriområdena dit dagvattnet leds för att filtreras innan det går ner i Årstaviken. Liknande idéer finns på Södermalmssidan. Parallellt med det vill staden skapa lekområden för fisk och ordna mer naturliga stränder.

I måndags hölls ett öppet möte på Årsta torg om vad som behövs göras i viken och varför. Liknande möten har redan hållits på Södermalm och Liljeholmen.

Badförbudet i Tanto aktuellt igen: "Vi avråder från bad"

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.