Samtidigt som Förbifart Stockholm byggs vill Stockholm Vatten och Avfall byta ledningar för 140 miljoner kronor i Vinsta. Foto: Mikael Andersson

Vattnet stängs av när nya ledningar dras i Vinsta

I Vinsta pågår arbetet med Förbifart Stockholm för fullt. När området ändå stängs av vill Stockholm Vatten och Avfall passa på att byta ledningar för 140 miljoner kronor.

  • Publicerad 17:09, 5 nov 2019

Samtidigt som det i Vinsta grävs för att få Förbifarten på plats vill Stockholm Vatten och Avfall byta lite rör.

– Det är en huvudvattenledning som ska bytas ut, och sen ska det läggas nya dagvattenledningar, säger Petra Holgersson, pressansvarig på Stockholm Vatten och Avfall.

Totalt rör det sig om 4000 meter lednings som ska läggas. En del rör ska också dimensioneras upp för att vara bättre rustade för framtiden.

Byggmiss försenar Förbifart Stockholm

Vatten kan stängas av

För boende i området kommer ledningsarbetet inte innebära mycket mer störning än vad Förbifartsbygget redan innebär.

– Det kommer bli kortvariga vattenavstängningar, men det kommer att aviseras i förväg. Annars är det lite i vårt projekt som kommer vara störande för boende i området, säger Petra Holgersson.

Omläggningarna har redan påbörjats och väntas vara klara 2023. Som det ser ut nu kommer avstängningarna fortgå fram till 2022.

Kostnaden för projektet ligger på 140 miljoner kronor. Den 7 november ska Stockholm Vatten och Avfalls styrelse ta beslut om det ska beviljas.

Stockholm Direkt