Ett exempel på hur Stockholmshus kan se ut, detta är en skiss från ett annat projekt. Illustration: Svenska bostäder

Växthusvägen kan få 240 nya hyresrätter

Längs med Växthusvägen, mellan Skälbyvägen och rondellen vid Blomsterkungsvägen, vill staden bygga 240 hyresrättslägenheter. Planerad inflyttning är 2022.

  • Publicerad 11:35, 17 sep 2018

Det är Svenska bostäder som vill bygga 240 hyresrättslägenheter i så kallade "Stockholmshus" i skogsområdet invid Växthusvägen mellan Skälbyvägen och rondellen vid Blomsterkungsvägen.

Den 27:e september väntas ett beslut om markanvisning för projektet tas. Det innebär att arbetet med att ta fram en detaljplan kan starta.

Samtidigt kommer staden att utreda vilka åtgärder som ska göras för att utveckla lekplatser och grönytor i området.

– Man får utreda det i samband med att man gör detaljplanen men det går säkert att få plats med någon mindre lekplats inom området, säger Margaretha Larsson Almqvist, handläggare på exploateringskontoret.

Här planeras det för nya hyresrätter

Byggstart 2020

Om allt går enligt plan är tanken att byggstarten för husen sker 2020 och bostäderna ska stå klara för inflyttning år 2022.

– Det beror på hur lång tid det tar att ta fram detaljplanen men rent teoretiskt kan man starta då, säger Margaretha Larsson Almqvist.

Konceptet Stockholmshus togs fram 2015 för att kunna bygga snabbare – och billigare – som ett led i att minska bostadsbristen i staden. Men som vi tidigare har berättat kommer hyrorna för lägenheterna ändå att bli högre än planerat. En normaltrea beräknas få en hyra på 10 000 kronor i månaden.

Stadens "billiga" hyresrätter blir dyrare än tänkt

Temavecka ska minska våldet i Hässelby-Vällingby

Nyheter ✓Föreläsningar ✓Mingel ✓Ska motverka psykiskt, fysiskt och sexuellt våld För tredje året i rad hålls Våldsförebyggande veckan i Hässelby-Vällingby. Föreläsningar, workshops och samtal ska stärka det våldsförebyggande arbetet i stadsdelen.måndag 16/9 16:49

Brand i bostadshus på Gärdet

Nyheter Troligen orsakat av takarbete Under måndagseftermiddagen började det brinna på taket till en bostadsbyggnad på Gärdet. Enligt räddningstjänsten skedde det i samband med ett takarbete. Inga personer uppges ha skadats.måndag 16/9 16:47

Vi är Västerort

Stockholm Direkt