Ett exempel på hur Stockholmshus kan se ut, detta är en skiss från ett annat projekt. Illustration: Svenska bostäder

Växthusvägen kan få 240 nya hyresrätter

Längs med Växthusvägen, mellan Skälbyvägen och rondellen vid Blomsterkungsvägen, vill staden bygga 240 hyresrättslägenheter. Planerad inflyttning är 2022.

  • Publicerad 11:35, 17 sep 2018

Det är Svenska bostäder som vill bygga 240 hyresrättslägenheter i så kallade "Stockholmshus" i skogsområdet invid Växthusvägen mellan Skälbyvägen och rondellen vid Blomsterkungsvägen.

Den 27:e september väntas ett beslut om markanvisning för projektet tas. Det innebär att arbetet med att ta fram en detaljplan kan starta.

Samtidigt kommer staden att utreda vilka åtgärder som ska göras för att utveckla lekplatser och grönytor i området.

– Man får utreda det i samband med att man gör detaljplanen men det går säkert att få plats med någon mindre lekplats inom området, säger Margaretha Larsson Almqvist, handläggare på exploateringskontoret.

Här planeras det för nya hyresrätter

Byggstart 2020

Om allt går enligt plan är tanken att byggstarten för husen sker 2020 och bostäderna ska stå klara för inflyttning år 2022.

– Det beror på hur lång tid det tar att ta fram detaljplanen men rent teoretiskt kan man starta då, säger Margaretha Larsson Almqvist.

Konceptet Stockholmshus togs fram 2015 för att kunna bygga snabbare – och billigare – som ett led i att minska bostadsbristen i staden. Men som vi tidigare har berättat kommer hyrorna för lägenheterna ändå att bli högre än planerat. En normaltrea beräknas få en hyra på 10 000 kronor i månaden.

Stadens "billiga" hyresrätter blir dyrare än tänkt

Stockholm kan få samkönade trafikljus året om

Nyheter Uppmärksammad omskyltning under Pride fortsätter – och föreslås bli permanent Nu är det klart att Stockholm för tredje året i rad kommer att sätta upp samkönade trafikljus vid övergångsställen under Pridefestivalen. Den här gången kan de få sitta uppe permanent.onsdag 26/6 20:20

RÖSTLUND: Varför beter sig många 08:or som svin på sommaren?

Krönika "Dansken slår oss i renlighet" Nöff! Nöff! Sommarstockholmaren är ett svin som tanklöst förstör sin egen offentliga omgivning. Hur kan dansken vara bättre, undrar reporter Röstlund.onsdag 26/6 19:00

Vi är Västerort

Stockholm Direkt