Ny prognos. Sommaren 2022 ska Veddestabron öppna för trafik, lyder den senaste prognosen. Tidigare var hösten 2021 planen. Foto: Trafikverket

Veddestabron försenas – igen

Förra våren sattes spaden i marken för den kommande Veddestabron. Då var planen att den skulle öppna för trafik hösten 2021, men nu är det nya bud som gäller från kommunen.

  • Publicerad 15:16, 13 mar 2020

Tanken är att vi under våren ska börja ta oss över E18.

Veddestabron ska knyta samman Barkarbystaden med Veddesta, som planeras växa med tusentals nya bostäder och arbetsplatser de närmaste åren.

Den ursprungliga planen var att bron skulle stå klar 2015/2016, men sedan dess har planerna gjorts om då Barkarbystaden blir betydligt större än kommunen först planerat för.

När bron till sist började byggas förra året var planen att den skulle öppna för trafik under hösten 2021 – men så blir det inte. Den senaste prognosen som gäller är istället sommaren 2022.

Klart: Då börjar Veddestabron byggas

Nu ska Bas Barkarby börja byggas

"Kräver mycket koordinering"

Något som enligt kommunen beror på flera olika faktorer, och inte att ett särskilt moment gått fel.

– Det är ett komplext projekt med väldigt mycket byggsamordning i både tid och rum med olika aktörer. Det tar helt enkelt tid, och bron ska över både järnvägen och E18, vilket kräver mycket koordinering, säger Toni Chmielewski, projektchef för Barkarbystaden vid Järfälla kommun.

Vad får det för trafikpåverkan att bron försenas?

– Vi jobbar med flera olika verktyg i ett stort område. Vi upphandlar en logistiklösning för byggtrafiken i Barkarbystaden, samtidigt som vi bygger en ny bussväg därifrån till Akalla för att underlätta för kollektivtrafik och biltrafik.

Toni Chmielewski uppger dock att kommunen tillsammans med de andra inblandade aktörerna tror att tidsplanen om att släppa på trafiken sommaren 2022 kommer att hålla.

Ska över E18

Samtidigt går brobygget in i nästa fas, när den första delen av bron på Veddestasidan nu blivit klar. I början av mars sköts den första delen ut på bropelare, ett arbete som kommer att fortsätta under våren.

– Det är nog det som allmänheten kommer att lägga märke till. Tanken är att vi under våren ska börja ta oss över E18, säger Toni Chmielewski.

Första spadtaget för nya "superbussen"

Så ska byggtrafiken i Barkarbystaden lösas

Så blir Veddestabron

✓ Bron kommer att knyta samman Barkarbystaden med Veddesta, och bli 530 meter lång och 30 meter bred.

✓ Bron kommer bestå av ett körfält i vardera riktning för kollektivtrafik, och ett körfält i vardera riktning för biltrafik, och planeras ersätta dagens Barkarbybron. Gång- och cykelbana kommer att finnas på båda sidor av bron.

✓ Den senaste prognosen är att bron ska stå klar sommaren 2022.

✓ 2026 planeras en nedgång från Veddestabron till pendeltåg, tunnelbana och buss öppna, i samband med att tunnelbanan börjar rulla.

✓ Det går att hålla sig uppdaterad om bygget under byggtiden via Trafikverket. Läs mer på kommunens hemsida.

Källa: Järfälla kommun

Visa merVisa mindre

Visionen. Så här är tanken att en del av Vedestabron ska se ut. Visionsbild: Järfälla kommun