"Vi måste kämpa för vår park"

Bara några stenkast från Råstasjön är en ny strid om Solnas grönområden på väg att blossa upp. I isande kyla samlades politiker, intresseföreningar och boende under parollen ”Rädda Vasalundsparken”.

  • Publicerad 18:00, 22 jan 2018

Jag älskar den här parken.

Oron för vad som ska hända med det omtyckta parkområdet mellan Råsunda och Dalvägen är stor. Den expanderande Arenastaden och tunnelbanans framtida gula linje pressar på från olika håll.  

Klart är att ett helt nytt bostadskvarter ska byggas i Arenastaden mitt emot parken och att en av tunnelbanans stationsuppgångar hamnar i parkens sydöstra ände. Samtidigt breddas Dalvägen, som i dag bara är 14 meter. Hur många träd och kvadratmeter parkyta som hamnar under betong är inte klart.

– Tolv träd ska bort, varav tio ekar. Om man börjar nagga från alla håll har vi snart ingen park kvar, sa Linda Bell, ordförande i Solna-Sundbybergs Naturskyddsförening.

– Politikerna säger ingenting. Men det behövs pengar till tunnelbanans utbyggnad. När tunnelbanan är färdig kommer man säkert vilja bygga här också. Vi måste kämpa för vår park, sa Johan Flodin från aktionsgruppen Rädda Vasalundsparken.

Även Liberalernas Anne Utter var på plats och berättade att hon brukar promenera i Vasalundsparken varje dag.

– Jag älskar den här parken och jag är inte den enda liberal som vill kämpa för att Vasalundsparken ska få vara kvar, sa hon.

Det kan alltså bli en tuff match att slussa detaljplanen genom fullmäktige i dess nuvarande utformning. Planen har varit ute på granskning under några veckor i januari. Enligt byggnadsnämndens ordförande Torsten Svenonius (M) kan det bli justeringar.

– Vi ska exempelvis undersöka om det går att ta bort parkeringen på södra sidan om Dalvägen så att totalbredden minskas, säger han.

Vad som ska hända med parken i framtiden är enligt Svenonius ”en öppen fråga”.  

– Men självklart finns det ett värde i att inte göra några stora ingrepp i parken, säger han.

MER Planen

Planen för kvarteret Farao kommer troligtvis klubbas i fullmäktige i år. Det betyder att minst 500 bostäder och kontor byggs på Dalvägens norra sida. Samtidigt breddas vägen, från nuvarande 14 meter till som mest 22 meter. När gula linjen färdigställs planeras en stationsuppgång i parkens sydöstra del mot Hagalund.

Socialdemokraternas Martin Eliasson har även lanserat en idé om ett höghus på 30 våningar med 300 hyresrätter ovanpå stationsuppgången.

Miljöpartiet kräver i en motion från i höstas att Solna stad ska skydda Vasalundsparken från framtida exploatering.

Stockholm Direkt