Kritiska. Radhusgrannarna Nils Lundgren och Eva Folke tycker att bostäderna blir för höga. ”Självklart ska det byggas bostäder här, men ingreppet får inte bli för stort”, säger Eva.

"Vi var här först" – lägenheter bland Vårbergs radhus upprör

Ena sidan lägenheter. Andra sidan radhus och villor med sjöutsikt. För första gången planeras lägenheter på radhussidan av Vårbergsvägen. Men många grannar protesterar.

  • Publicerad 11:46, 23 okt 2017

Det blir en sämre miljö för oss som redan bor här. De nya husen kommer tätt inpå oss.

Vårbergs lummiga radhus- och villaområde ner mot Mälaren ska förtätas med flerbostadshus.

Detaljplanen för Söderholmen har precis varit ute på ett första samråd. Här planeras 300 bostadsrätter i 3-7-våningshus. Något som väckt starka känslor bland många av radhus- och villaborna:

”Låt bebyggelsen med flerfamiljshus göra halt vid eller allra senast omedelbart väster om Vårbergsvägen”.

Det skriver 116 radhusbor på Laxholmsbacken i ett gemensamt yttrande om detaljplanen.

På en gräsplätt nedanför radhusområdet vill staden låta bygga tre lägenhetshus i tre till sju våningar. ”För högt och för nära”, menar grannarna.

– Det blir en sämre miljö för oss som redan bor här. De nya husen kommer tätt inpå oss, säger Nils Lundgren, styrelsemedlem i samfälligheten Laxholmen.

Vårberg. Väster om Vårbergsvägen finns idag villor och radhus, idylliskt vid Mälaren. I de nya bostadsplanerna planeras även flerbostadshus här. Foto: Jonas Gosende Grönvik

Två nya skolor

På det som idag är Johannesdals bollplan blir det också sex bostadshus, tre till sju våningar höga. Grusplanen ersätts med en 7-spelarplan med konstgräs och ytor för friidrott. Söderholmsskolan ska få två helt ny skolbyggnader i fyra våningar samt en idrottshall.

Johannesdals villaägareförening skriver i sitt remissvar att husen inte bör vara högre än fyra våningar och att de står för tätt. De oroar sig också över trafiken, p-platser och oljud från nya bollplanen som hamnar närmare villorna.

Enligt detaljplanen ska grönområdet ner mot sjön och badplatsen rustas upp och bli mer tillgänglig. Grannarna menar å andra sidan att ”det kvarvarande och begränsade gröna området ned mot Mälaren kommer att slitas hårt till nackdel för alla i Vårberg”.

"Max 3 våningar"

”Om det ska byggas ett hus i detta område ska det vara radhus eller på sin höjd 3-våningshus. Det passar bättre in i områdets karaktär”, skriver grannarna.

– Vi förstår att det behöver byggas bostäder. Men det måste göras med varsam hand och med respekt för de byggnader som sedan länge finns. Laxholmens invånare var ändå först i området, säger Nils Lundgren.

Grannarna vänder sig också mot planerna att riva två gångtunnlar, då Vårbergsvägen ska omvandlas till en stadsgata med trottoarer och övergångsställe.

– Staden anser att gångtunnlarna upplevs som otrygga. Men det är tvärtom. Barnen tycker att det är bra med gångvägar separerade från trafiken, säger Nils Lundgren.

Men alla Vårbergsbor håller givetvis inte med.

Erik Sihblerg är gruppledare för centerpartiet i Skärholmens stadsdelsnämnd och bor intill Vårbergs centrum. Han tycker att det är synd att grannarna på andra sidan Vårbergsvägen inte ställer upp på bostadsbyggandet.

– Vårberg är ett segregerat område som vi behöver bygga ihop. Många Vårbergsproblem handlar just om att det är för få som bor här, säger han.

Bildspecial: Första titten på framtidens Skärholmen

Bättre för handeln

Med fler Vårbergsbor ökar underlaget för handeln i centrum, poängterar han.

– Det skulle vända ekonomin och problemen med utanförskap i vårt område.

Han ställer sig också frågande till varför det inte går bra att blanda olika bostadstyper.

– Radhusen ligger dessutom med gaveln mot de nya husen. Väldigt få kommer se dem överhuvudtaget.

Sihlberg ser hellre att man bygger mer och tätare än vad som planeras nu.

– Vi slösar bort värdefull mark genom att bygga enskilda punkthus, bara för att försöka få husen att passa in med befintlig bebyggelse. Problemet med Vårberg är att det är felbyggt från början. Det är för glest mellan husen.

Han önskar att man hade planerat för ännu fler bostäder i täta stadskvarter, mer som på Södermalm.

– Bygger vi bostäder i täta och slutna kvarter skulle vi också få till butikslokaler, restauranger och studios mot gatan. Det skulle få folk att röra sig i området fler tider på dygnet, vilket i sin tur skulle öka tryggheten i området.

Tre nya bostadskvarter

Kvarter A. Två hus med långsidan mot Söderholmsgränd i fyra till sex våningar. Fyra sjuvåningshus mot nya konstgräsplanen.

Kvarter B. Två sexvåningshus i korsningen Vårbergsvägen/Söderholmsgränd mot skolan, med minst en lokal i bottenplan.

Kvarter C. Tre hus i ett öppet kvarter, tre till sju våningar höga i krosningen Söderholmsgränd/Vårbergsvägen mot radhusområdet.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.