Rivningsobjekt? Rusthållarvägen norrut med bensinstationen till höger. Foto: Alexander Kuronen

Viadukt i Bagis kan jämnas med marken

Staden utreder möjligheten att riva den viadukt som går mellan Emågatan och Fogdevägen i Bagis. Detta för att ge plats åt 350 nya bostäder.

  • Publicerad 16:30, 25 nov 2019

Stadens program från 2016 för Bagarmossen och Skarpnäck innebär ett tillskott på runt 3 500 bostäder på 15 år. Drygt en tiondel av dessa kan bli aktuella på den plats där Rusthållarvägen i dag sträcker sig över ett gångstråk.

På viaduktens östra sida finns en parkering och en obemannad bensinstation, och på den västra ett grönområde och en nedlagd panncentral. I programmet bedöms platsen som splittrad och lite ”trasig”. Därför föreslås flera åtgärder, bland annat en sänkning av Rusthållarvägen.

Ny entré till Bagis

För det behövs emellertid pengar, och hur mycket ska exploateringskontoret nu utreda. Om allt vill sig väl är planen att, som exploateringskontoret uttrycker det, utveckla och "synliggöra entrén" till Bagarmossen, genom att bygga cirka 350 bostäder på platsen.

– Vi ser att viadukten är en av de frågor som måste utredas och lösas för att vi ska veta vad vi har att arbeta med, säger exploateringskontorets projektledare Helena Rosander.

När det väl är dags att bebygga marken med nytt ska bensinstationen rivas. Vad som händer med panncentralen är upp till Svenska Bostäder, eftersom byggnaden ligger på deras tomträtt.

Detaljer eller tidsplan får dock vänta. Till att börja med ska en markanvisning tas fram, som kommer att presenteras på nästa nämndmöte.

– Vi är väldigt tidigt i processen. När markanvisningen är klar kan jag börja arbeta med hur projektet kan utformas, säger Rosander.