Hagastaden. Visionsbilden är ett förslag på var skolan, idrottsplatsen och bollplanen kan stå (bakom Wenner-Gren Center i förgrunden). Bakom skolområdet placeras studentlägenheterna, enligt planförslaget. Foto: White arkitekter

Vidare med planerna på nya Norrtull

Ett helt nytt område med bland annat 600 lägenheter och en skola för 1 300 elever planeras i Hagastaden. Därmed läggs en viktig pusselbit i att binda ihop Solna med Stockholm.

  • Publicerad 15:26, 18 apr 2018

Planförslaget gäller östra delen av Hagastaden, vid Norrtull. Här planeras en förskola med 90 platser, en idrottshall, en bollplan och kommersiella lokaler som kontor, hotell och butiker.

I förslaget, som är ett start-PM för detaljplan, ingår dessutom en skola för årskurs 6-9 samt gymnasium (cirka 1 300 elever) och omkring 600 lägenheter. Av dessa är 200 bostadsrätter, 300 studentlägenheter och 90 platser för vård- och omsorgsboende.

Stadsbyggnadskontorets förslag är stadsbyggnadsnämnden godkänner start-PM:et så att planarbetet kan börja.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

– Hagastaden är ett viktigt projekt för hela Stockholmsregionen. Projektet innebär att Stockholm och Solna byggs samman genom en ny stadsdel och tätt integreras med det Life Science-kluster som växer fram runt Nya Karolinska Sjukhuset, säger Magnus Bäckström, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

– Östra Hagastaden är en viktig del av projektet och möjliggör både en bättre stadsmiljö i området kring Norrtull och att kopplingen mellan staden och Nationalstadsparken förbättras, fortsätter han.

Fler gång- och cykelvägar

Kopplingen mellan Nationaldagsparken och övriga staden stärks genom att de stora trafikytorna minskas och att gång- och cykelvägnätet byggs ut. Uppsalavägen kommer flyttas till ett västligare läge och bebyggelse mellan vägen och parken kommer minska trafikens störningar i parken.

Bakgrunden till projektet är att staden försöker möta de behov som den starka befolkningstillväxten skapar.

– Stockholm har stora behov av allting i detta läge, av skolor, förskolor, parker, idrottsanläggningar, kontor och inte minst bostäder. Blandad bebyggelse är dessutom en grundläggande strategi i programmet för Östra Hagastaden, säger Magnus Bäckström.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.