Järvahjälpen vill uppföra ett minnesmonument för coronans offer. Foto: Ulrica Andersson

Vill bygga minnesmonument för pandemins offer

Järva drabbades extra hårt av coronapandemin. Nu vill Järvahjälpen bygga ett minnesmonument för offren - för att människor ska få en plats att sörja vid, men också för att skapa en plats för reflektion och diskussion.

  • Publicerad 16:19, 11 sep 2020

Bygg ett minnesmonument för de personer från Rinkeby-Kista eller Spånga-Tensta som avled eller drabbades hård av corona i våras. Det vill Järvahjälpen, som lagt ett förslag till stadsdelsnämnden i Rinkeby-Kista, något P4 Stockholm först rapporterade om.

– Vi vill att vi ska minnas våra grannar, vänner, bekanta och familjer som dog eller på annat sätt drabbades av corona. Det skulle bli en fin plats att mötas vid för tanke, sorg, reflektion och diskussion; hur kan vi göra så att det här aldrig någonsin händer igen? säger Galina Monsalves, en av initiativtagarna.

Hårt drabbat

Rinkeby-Kista är den stadsdel i länet där flest personer jämfört med befolkningsmängd dött av corona. Även Spånga-Tensta har haft en högre andel döda, jämfört med övriga länet. I mitten av augusti hade nästan 140 personer dött i stadsdelarna till följd av coronautbrottet, enligt P4 Stockholm.

– Alla känner alla här, man hälsar på varandra, delar samma tvättstuga. Om någon blir sjuk eller avlider drabbar det därför många personer, man känner liksom alla på gården. Det här har därför haft en stor inverkan på väldigt många personer. Jag tror alla boende här åtminstone känner till någon som avlidit, säger Galina Monsalves.

Anledningar till överrepresentationen av dödsfall har pekats ut att vara en sämre generell hälsa, trångboddhet, att folk inte har möjlighet att jobba hemifrån och annat. Tanken med monumentet är att även skapa en plats att diskutera det.

– Vi måste prata om varför det här hänt. Det är viktigt att synliggöra orsakerna och lyfta fram verkligheten många Järvabor lever i, säger Galina Monsalves.

Finns fortfarande en oro

Järvahjälpen startades i början av pandemin, och över 300 personer anmälde sig frivilligt för att hjälpa till att handla mat åt folk som inte kunde gå ut. Nu har gruppen dock känt att läget lugnat ner sig så pass mycket att de avslutat verksamheten.

– Den första september la vi ner, men om det skulle komma en andra våg så är vi beredda att dra igång igen, säger Galina Monsalves, och fortsätter:

– Nu kommer dock efterarbetet, som är minst lika viktigt. Det finns fortfarande en oroskänsla i luften, vilken måste bemötas. Samtidigt finns en stor sorg i området, och en stor besvikelse över att vi drabbades så hårt. Att få en plats där vi kan mötas skulle betyda mycket.

Exakt var ett eventuellt minnesmonument skulle uppföras och på vilket sätt vet de inte än.

– Det skulle kanske kunna vara en minneslund med träd, bänkar och annat, där man skulle kunna skapa en oas för de som vill sörja. Vi får aldrig glömma vad som hänt.

Järvahjälpen

Hjälporganisationen Järvahjälpen startades i början av pandemin av Anders Österberg, till vardags riksdagsledamot för Socialdemokraterna.

Även Hyresgästföreningen, Unga Örnar, fritidspolitiker, Folkets Husby och vanliga Järvabor har engagerat sig på olika sätt, och gruppen har framför allt hjälp folk som varit i riskzonen och som känt en stor oro och inte kunnat gå ut för att handla mat.

50-60 personer anmälde sig till att hjälpa till med inköp, och det var över 400 som gick med i Järvahjälpens Facebookgrupp.
 

Visa merVisa mindre