Vill föra cyklandet framåt

Folkpartiet vill ha ett cykelråd för att stärka politiken i cykelplaneringen. Redan nu finns det två råd för andra frågor inom Sundbybergs stad. – Min bedömning är att man flyttar fram positionerna och har ett bra samtalsklimat, säger oppositionsrådet Johan Storåkers (FP).

  • Publicerad 14:55, 9 sep 2015

Sin vana trogen driver lokala Folkpartiet frågor som rör cykling.

– Vi vill framhålla cykling som positivt för hälsa och miljö och premiera en aktiv livsstil. Vi har tagit in det tidigare i cykelplan och cykelbokslut, men tyvärr har de inte alltid följts, säger Johan Storåkers.

Han syftar i första hand på stadsbyggnads- och stadsmiljöärenden i centrala Sundbyberg. Därför vill Folkpartiet nu att det införs ett cykelråd. En motion lämnades in i mitten av juni. Föregångare är Pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor som nu har funnits i några år.

Sakkunskaperna är en tillgång, enligt Storåkers:

– Därifrån har vi viss grund i hur man ska agera. Vi anser att det har varit en bra dialog. Man har samtalat på både politisk nivå och tjänstemannanivå och nått uppgörelser kring det här, där man gått samman för att göra det bästa för alla. Det skulle vi kunna göra med cykelfrågor också, säger han.

I rådet föreslås politiker, tjänstemän och representanter för ideella organisationer ingå. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att införa en öppen referensgrupp, där cyklister själva kan få tycka till.

– Men det motsätter inte att man inför ett cykelråd, det kan komplettera, säger Johan Storåkers.

Säkerheten för cyklister och hur det fungerar i förhållande till andra transportslag, är en viktig aspekt.

– Speciellt centrala Sundbyberg är utmanande med olika former av trafikslag och så mycket folk, både som bor där och som passerar igenom, säger Johan Storåkers.

Landsvägen med tvärbanan är en stor utmaning, enligt honom:

– Vi ifrågasätter hur man egentligen har tänkt där. Det är verkligen en av de största utmaningarna i området. Jag tror i alla fall att det kan bli bättre där.

Den regionala planeringen är en annan. Cykelpendling sker ofta över kommungränser.

– Det finns en medvetenhet kring att det krävs, men det är ändå en lång väg att vandra, säger Johan Storåkers.

Motionen har nyligen varit på remiss hos stadsmiljö- och serviceförvaltningen, som anser att ett eventuellt råd bör ligga under kommunstyrelsen. När den tas upp till beslut i fullmäktige är ännu oklart.

Nätverk kritiskt till planen för stationsområdet

Nyheter Risk att byggnaderna bildar en mur som hindrar solljuset För lite ljus till följd av för höga hus, är grundkritiken mot detaljplanen för Sundbybergs nya stadskärna som nätverket "Trivsam stadskärna" nu presenterar. Nätverket liknar stationshuset vid en...fredag 11/10 14:11

Sundbyberg får sin första muralmålning

Nyheter Gatukonstnären "Rio" har hämtat inspiration från Sydamerika Sundbybergs senaste konstverk är 250 kvadratmeter och blir som mest praktfullt från korsningen Ekensbergsvägen/Gränsgatan. Gatukonstnären Julia Rio ligger bakom Sundbybergs första muralmålning,torsdag 10/10 13:59
Stockholm Direkt