Trångt. Promenadstråket längs Årstaviken är för trångt för att rymma både cyklister och gångare, menar en Södermalmsbo. Foto: Sacharias Källdén

Vill förbjuda cyklister längs Årstaviken

Cyklisternas förutsättningar att cykla på Söder har förbättrats så pass mycket att flanörer och joggare nu borde slippas utsättas för dem på promenadstråket längs Årstaviken, skriver en Södermalmsbo i ett nytt förslag.

  • Publicerad 17:10, 21 maj 2018

Det är i ett medborgarförslag till stadsdelen som en Södermalmsbo, som vill vara anonym, skriver att cyklister bör portas från det populära promenadstråket längs Årstaviken.

"Cyklisterna har numera gott om cykelbanor "uppe" på Södermalm. Ett exempel är de nya bredare stråken längs Götgatan. Situationen är helt annorlunda numera med bra cykelstråk inom staden, vilket inte var fallet när staden tog beslutet att tillåta cyklar längs Årstaviken" skriver Södermalmsbon bland annat.

Promenadstråket har exploderat i popularitet: ”Årstaviken behöver nästan rödljus”

"Tyvärr är det vid Årstaviken alltför ofta incidenter och bråk och tjafs mellan cyklister, som kräver sin rätt att cykla snabbt – nej, ingen bryr sig om att det sitter en liten skylt i början av stråket – kontra de som springer, promenerar eller strosar, som vill koppla av i vacker miljö" fortsätter Södermalmsbon.

(C) vill se en boardwalk längs Årstaviken

Förslagsställaren menar att Årstaviken bör vara en trygg och säker plats, vilket inte är fallet i dag, på grund av den ständiga "fajten med cyklisterna".

Södermalms plan för ett lugnare Årstaviken

Konflikten mellan gångare och cyklister längs Årstaviken har pågått under många år, något som bland annat resulterat i skyltar med texten ”Tänk på att du ska cykla på de gåendes villkor – anpassa farten”. Stadsdelen har tidigare utrett möjligheten att inrätta en särskild cykelpendlings-bana längs stråket, något som inte ansetts görbart då en breddning av stråket skulle innebära för stor påverkan på naturen.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android