Haveri. I början av oktober stod Huddinge fortfarande utan avtal för snöröjning. Då valde den politiska ledningen att riva upp den krångliga upphandlingen och börja om på nytt. Foto: Kiki Beije/Henrik lindstedt

Villagator prioriteras ner i nya snöröjningsavtalet

Två petade chefer och en havererad upphandling senare har Huddinge kommun slutligen tecknat avtal för vinterns snöröjning. För att göra snöröjningen billigare börjar man ploga villagatorna senare än tidigare.

  • Publicerad 12:11, 28 okt 2019

Notan för förra årets snöröjning i Huddinge blev betydligt dyrare än vad den politiska ledningen i kommunen hade räknat med, 53 miljoner i stället för det budgeterade 35 miljoner.

Med det i ryggen gick den politiska ledningen i somras in för att sänka kostnaderna genom en upphandling med nya kriterier. Men de nya kriterierna visade sig vara väldigt krångliga. Endast två företag inkom med anbud under processen och i början av oktober valde till slut kommunen att riva upp upphandlingen och starta om på ny kula.

I fredags gick den nya upphandlingen i mål.

– Det känns jätteskönt och glädjande att vi kan garantera Huddingeborna snöröjningen trots den ganska stökiga process som har varit under hösten. Jag vill ge en eloge till personalen som har jobbat stenhårt med det här, säger Christian Ottosson (C), ordförande i klimat- och stadsmiljönämnden.

Sänkt ambitionsnivå

Kommunen har tecknat avtal med två entreprenörer för snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning. För att kunna få till avtal så snabbt som möjligt har man valt ett liknande upplägg som tidigare år. Men vissa saker är nya, påpekar Christian Ottosson.

– Vi har fört in en skillnad i hur vi hanterar blöt och torr snö. Så länge det är torr snö så finns det inte samma risk för ishalka och därför har vi sänkt ambitionsnivån för torr snö, framför allt på villagatorna, säger han.

Varför sänker ni ambitionerna?

– Vi prioriterar kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik. Där lägger vi störst resurser. Då blir det en annan ambitionsnivå på villagatorna. I grunden handlar det om att använda skattepengarna så effektivt som möjligt. Det här avtalet är endast över ett år vilket ger oss möjlighet att utvärdera det efter säsongen.

Avtalet innebär att bussgator samt gång- och cykelvägar ska vara plogade inom fyra timmar. Övriga vägar ska vara åtgärdade inom 16 timmar.

Nästa år hoppas Christian Ottosson få till ett mer långsiktigt avtal som sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning om kommunen är nöjd.

Snöröjning är en tjänst som blir allt dyrare, hur ser du på möjligheten att få till ett billigare avtal nästa år?

– Det kan bli så att vi behöver utöka vinterbudgeten. Snöröjningen är en förebyggande åtgärd som är en ganska bra investering för hela samhället, eftersom man minskar halkskadorna. Men samtidigt måste jag ta ansvar för att vår nämnds ekonomi går ihop, särskilt med underskottet vi har haft.

Två chefer petades

Två chefer på förvaltningen har bytts ut på grund av problemen med upphandlingarna och de fick ta en stor del av skulden när upphandlingen havererade. Det har kritiserats av oppositionspartierna.

– Det här har hanterats fruktansvärt dåligt. Politiken måste ligga steget före och planera långt i förväg. Det har man inte lyckats med. Det är ett politiskt problem även om ordförande gärna skyller på förvaltningen, säger Anders Lönroth (MP), andra vice ordförande i klimat- och stadsmiljönämnden.

Christian Ottosson menar att kritiken är felaktig och hänvisar till en revisionsrapport som visar att förvaltningen har brustit i sin rapportering till nämnden.

– I grunden finns det ett politiskt ansvar, men det går inte att ta det ansvaret utan att få rätt underlag. Oppositionen hänger upp sig på en upphandling, men det som revisionsrapporten pekar på är att det har funnits systematiska problem med upphandlingarna, säger Christian Ottosson.