Vinterbrygga kan bli permanent i kanalen

Tidigare planer på muddring av Tapp­strömskanalen ska skrotas. Nu utreds om den tillfälliga vinterbryggan ska bli permanent. – Vi vill rota så lite som möjligt i vattnet, säger Sara Gahm, kommunens exploateringsstrateg.

  • Publicerad 08:15, 7 sep 2019

Vi vill förstärka gästhamnsbryggan så att det går att lägga till med vinterbåten där flera år framöver.

Vintertid kan inte pendelbåtens vinterbåt köra hela vägen in och vända vid ångbåtsbryggan i Tappström.

De första vintrarna trafikerades sträckan till och från Klara Mälarstrand därför från Jungfrusunds färjeläge i stället.

Den lösningen var dock inte någon succé och på grund av för få resenärer valdes det alternativet bort till förmån för en tillfällig brygga vid gästbryggan i Tappströmskanalen.

Problem för djurlivet

För att båten ska kunna gå hela vägen in till ångbåtsbryggan har en muddring av kanalen utretts. Det skapar dock problem för vatten- och djurlivet och är något som länsstyrelsen har tittat på. Kommunen ser nu helst att muddring undviks.

– Muddring är alltid ett stort ingrepp i naturen och man ska ta hand om massorna. Det är komplicerat och kostar ganska mycket pengar, säger Sara Gahm.

Den tillfälliga bryggan kan nu komma att användas även kommande vintrar.

– Förslaget är att det blir så i vinter också, men att vi påföljande säsong permanentar den, säger Sara Gahm.

Hon ser att en sådan lösning skulle gynna vattenmiljön.

– Vi vill förstärka gästhamnsbryggan så att det går att lägga till med vinterbåten där flera år framöver. Man vill rota så lite som möjligt. Det finns skyddade arter på botten och vissa ämnen i bottenslammet som man helst ska låta vara. Det är ett betydligt mindre ingrepp i naturen, säger hon.

Sara Gahm upplever att den tillfälliga bryggan inte påverkade resenärerna speciellt mycket i vintras. Hon tror att det även kan passa de framtida planerna för området där det bland annat ska byggas bostäder i närheten av vinterbryggan .

Beslutet om bryggan är politiskt och än så länge ett förslag. Ett beslut ska tas av tekniska nämnden och kommunstyrelsen.

Hissrenoveringen gör resande svårt

Nyheter Kör du barnvagn, rullator eller rullstol? Då blir det svårt att ta t-banan från Brommaplan ett tag. Hissen repareras – då hänvisas resenärerna till andra stationer med hiss.måndag 23/9 7:15