Rektor Semira Vikström har drivit förändringen på Visättraskolan. Idag får skolan toppbetyg av lärarna i medarbetarenkäterna. Foto: Jonas Gosende Grönvik

Visättraskolans rektor en av landets bästa

Hon har gjort Visättraskolan till en "trygg, inspirerande, framgångsrik och attraktiv" skola. Nu nomineras Semira Vikström, rektor på Visättraskolan, till Stora skolledarpriset för sitt arbete.

  • Publicerad 15:55, 2 mar 2018

Sedan Semira Vikström kom in som ny rektor 2013 har Visättraskolan gått från att vara en problemskola med sviktande resultat till att bli en exempelskola. Lärarflykten har brutits och resultaten har stadigt klättrat uppåt. Nu är Visättrarektorn en av tre nominerade till Stora skolledarpriset.

– Det känns naturligtvis jätteroligt att vara finalist och jag är tacksam och ödmjuk inför att ha nominerats. Att en jury sedan utsett mig till en av tre finalister är stort! Jag känner mig redan som en vinnare, säger Semira Vikström på Huddinge kommuns hemsida.

– Sen skickar jag ett STORT TACK till alla mina fantastiska medarbetare, som har fått mig att växa i min roll som skolledare. De har verkligen fått åka X2000 under de här åren! Det har pågått ett enormt utvecklingsarbete, och de har under hela tiden visat en stor tillit, ett enormt engagemang, mod och driv. Vi gör skillnad på riktigt, varje dag! Jag är så stolt över det här grymma gänget, och det arbete som vi har gjort och gör tillsammans på Visättraskolan!

De två övriga nominerade till priset är Jan-Erik Andrén, förvaltningschef Filipstads kommun och Hans Jakobsson, gymnasierektor i Västerås.

De nominerade har utsetts av en jury bestående av representanter från Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och landsting, SKL, Friskolornas riksförbund, Studentlitteratur, Sveriges Elevkårer samt Sveriges Elevråd, Svea och Sveriges Skolledarförbund.

Priset delas ut på den Nordiska skolledarkongressen i Göteborg den 13 mars.

Juryns motivering

Semira Vikström har med hårt systematiskt arbete, mod och starkt engagemang lyckats göra sin skola till en trygg, inspirerande, framgångsrik och attraktiv arbetsplats för såväl elever och personal. Ett tydligt ledarskap med klart uttalade ansvarsområden för, synliggörande av, och förväntningar på medarbetarna, har lagt grunden till en kultur präglad av generositet och teamkänsla. Hon sätter sin skola i ett större sammanhang t.ex. genom en innovativ rastverksamhet, utan att någonsin svikta i sitt fokus på elevernas måluppfyllelse.