Malmgården. Hovings malmgård står inför en stor omgörning. Foto: Sophie Stigfur

Visionen för anrika Hovings malmgård: krog

Debatten om vad som ska hända med anrika Hovings malmgård har varit bitvis hätsk sedan det blev känt i vilket dåligt skick huset är. Fastighetsägaren Einar Mattsson har nu lovat att ta hand om huset och låta det stå kvar men har stora planer för huset och för tomten runt omkring.

  • Publicerad 20:10, 15 maj 2019

I ett antal skisser som SödermalmDirekt tagit del av framgår visionen om en ”ny kulturmiljö” med publik verksamhet i Hovings malmgård.

– Det har varit vår vision att det på något sätt ska vara publik verksamhet i byggnaden – kanske restaurangverksamhet. Men vi måste också se till vad som är praktiskt och ekonomiskt möjligt, säger Britta Blaxhult, mark- och förvärvschef på Einar Mattsson.

Nya bostäder

I det kringliggande området diskuteras bygget av 125-180 nya bostäder och intill dem finns visionen om ett trädgårdsland. Einar Mattsson vill också göra kopplingen till vattnet tydligare än i dag.

– Vi skulle vilja se tydligare gångstråk ned mot kajen. Sedan tidigare har det funnits en trädgård, en del växtlighet finns kvar, och på andra sidan byggnaden finns idag en nyanlagd trädgårdsmiljö och en parkering, säger Britta Blaxhult.

Tidigt förslag

Men någon tidsram för utvecklingen i och kring Hovings malmgård finns inte och än är det för tidigt att säga vad platsen i praktiken kommer att ge rum för, enligt Britta Blaxhult.

Staden pressar byggjätte att rädda anrikt hus

– Om man ska ha en publik verksamhet så finns det många olika typer av krav som det inte är säkert att ett kulturmärkt hus kan leva upp till. Om det ska byggas krävs en ny detaljplan och vi har en hel del utredningsarbete kvar att göra innan vi kan veta något, säger hon, och fortsätter:

– Huset behöver grundförstärkas vilket tar lång tid, just nu förbereder vi den processen. Det här är också ett samarbete med Stockholms stad – så visionsskisserna är helt enkelt ett diskussionsunderlag.