Idé. Prunkande träd på Västerbron, kan det vara något? Foto: Sweco

Visionen: Grönt promenadstråk på Västerbron

Ta bort körfält och gör Västerbron till ett grönt promenadstråk. Det föreslår Sweco, och presenterar visioner om träd och gräs över vattnet mellan Kungsholmen och Södermalm.

  • Publicerad 11:45, 10 okt 2019

Gör Västerbron mer vänlig för cyklister och gångtrafikanter. Utveckla den bortom en länk för bilar mellan Söder och holmen. Det föreslår Sweco, teknikkoncernen som har kontor i Marieberg, ett stenkast från den 600 meter långa bron.

Det är fyra deltagare i Swecos traineeprogram som skissat fram en vision över hur Västerbron, invigd 1935, skulle kunna bli grönare, och fungera som stråk, mötesplats och trafiklösning.

Den östra sidan får en grönskande bana för flanörer, med utsikt mot innerstaden. Det skulle förbinda naturen på båda sidor Riddarfjärden. På så vis blir bron också en mötesplats där man kan ha marknader, scener och uteserveringar. För att det här ska gå att ro i land plockar man bort två körfält.

För att kompensera det minskade trafikutrymmet sätter man upp nya trafikljus som prioritera bussar. Och hastigheten sänks med tio kilometer till 50 kilometer i timmen.

– Våra beräkningar visar att belastningen på Västerbron sänks med 20 procent om man byter ut körfält och anlägger växtbäddar och träd. Det minskar behovet av framtida brorenoveringar, säger Carlos Ruiz-Alejos.

Han har tillsammans med Anna Nordlöv, Emma Oxenstierna och Johanna Söderquist tagit fram förslaget.

Utgångspunkten för förslaget är att Västerbron står inför omfattande renovering de närmaste åren.

En grön Västerbro

Vad tycker du om förslaget?

  • Ja, toppenhärligt!
  • Nej, det suger!

Foto: Sweco

Foto: Sweco