Söderhallarna vid Medborgarplatsen. Foto: Linda Gren

Visionen: Kollektiv och hotellmix i Söderhallarna

Fastighetsägaren Atrium Ljungberg har stora planer för framtidens Söderhallarna. Bland annat vill de utveckla konceptet co-living, tillfälliga bostäder, i byggnaden.

  • Publicerad 10:50, 18 jun 2019

Det är Atrium Ljungberg som har stora visioner för Söderhallarnas framtid, och staden är positiva till planerna och nu ska ett arbete med att ändra detaljplanen starta. Det fastighetsägaren vill se är arbetsplatser för kreativt skapande i lokalerna. Visionen är också att det ska finnas möjlighet till övernattning med 30 bostäder på de övre våningsplanen. Boendeformen ska utvecklas efter konceptet co-living, ett mellanting mellan ett kollektiv och ett hotell.

Kolonilotter byggs på Söderhallarnas tak

Efter fastighetsägarens vision skulle Söderhallarna utvecklas till att vara en mötesplats för hela Stockholm med aktivitet under dygnets alla timmar. Atrium Ljungberg vill att Söderhallarna blir ett forum för kreativa näringar inom food-tech, tech, kultur och gaming. Food-tech kan bland annat innebära återvinning av matsvinn, odling och bryggeri.

– Inga beslut är fattade i frågan. Vi tittar på många olika lösningar, bland annat co-working, co-living som är väldigt aktuellt just nu, säger Marianne Perslow som är kommunikationschef på Atrium Ljungberg

Söderhallarna ligger inom fastigheten Fatburen 1, som ägs av Atrium Ljungberg, och en mindre del inom Södermalm 9:1 som ägs av Stockholms stad. Från stadsbyggnadskontorets håll har man föreslagit att stadsbyggnadsnämnden accepterar ett påbörjat planarbete.