Snättringe består idag huvudsakligen av villor och radhus, med enstaka lägenhetshus. Foto: Mostphotos/Henrik Lindstedt

Visionen: T-bana och 20 900 bostäder i Snättringe

Stockholms handelskammare har lagt fram en plan att dra tunnelbanan till Huddinge centrum, med en ny station i Snättringe. Men då måste villaområdet förtätas och bli stad.

  • Publicerad 11:07, 10 okt 2017

Intresseorganisationen Stockholms handelskammare har tillsammans med konsultföretaget Tyréns föreslagit en stor expansion av Stockholms tunnelbana, med bland annat två nya stationer i Snättringe och Huddinge centrum. Men för att det ska löna sig att bygga tunnelbana krävs fler bostäder.

Enligt rapporten har det klassiska villaområdet Snättringe potential att inrymma 20 900 nya bostäder och centrala Huddinge 30 100.

Nytt förslag: Dra tunnelbanan till Huddinge C

– Modellen ger en relativt tät bebyggelse. Men det avspeglar hur det ser ut i andra delar av Stockholm idag, säger Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

Det kan vara svårt att förstå hur 20 900 bostäder kan rymmas i Snättringes villaområde. Det är ungefär lika många nybyggda bostäder som planeras i hela Huddinge fram till 2035.

En möjlig yta intill Snättringe är Gömmarens naturreservat. I en tidigare rapport räknade Stockholms handelskammare ut att 10 000 bostäder skulle kunna byggas på drygt en tredjedel av reservatets yta. Men i rapporten är den marken inte inräknad.

Nya hårda tag från SL mot fusket

Skulle man behöva riva villor?

– Nej. Vår modell utgår från ytor som idag inte är bebyggda. Då är villor med tomter inte inräknade, säger Daniella Waldfogel.

Hon menar att rapporten är realistisk, men medger att det är en framtidsvision som kan vara överskattad i vissa områden och underskattad i andra.

Foto: Stockholms handelskammare/Tyréns

(M): Planen är orealistisk

Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge, tror att den är överskattad i Snättringes fall.

– Den mängden bostäder i de områden som föreslås är inte realistiskt över huvud taget. Det finns i princip ingen mark alls för bostäder i Snättringe. Potential för fler bostäder finns det mer av i Flemingsberg, centrala Huddinge, Glömstadalen och Kungens kurva, menar han.

– Jag tycker att vi ska vara försiktiga med förtätning som styrs från kommunen. Många som bor i Snättringe vill bo i ett lugnt område, det var det de flyttade till.

Kan bryta bilberoendet

En av rapportens huvudpoänger är att Stockholms tunnelbana har få bytespunkter i förhållande till stationer och få tvärförbindelser. I rapportens scenario skulle Huddinge bli en ny bytespunkt mellan tunnelbana och pendeltåg.

En tunnelbana till Snättringe skulle också kunna ha goda effekter på resevanorna i villaområdet. Den kraftigt trafikerade Häradsvägen skulle avlastas något, då området får ett snabbare och mer kapacitetsstarkt alternativ till bilen än vad bussarna erbjuder idag.

– Vi ser att en utbyggnad av tunnelbanan skulle kunna ge hållbart, framtidssäkrat resande för fler människor. Har man en tunnelbanestation i närheten då lämnar man bilen hemma, säger Daniella Waldfogel.

– I bostadsområden med dåliga kommunikationer finns det stor potential för bostadsbyggande.

Så beräknas bostadspotentialen

Konsultbolaget Tyréns har beräknat områdenas potentiella bostadsbebyggelse med en matematisk modell som inte tar hänsyn till "lokal opinion, politisk vilja, topografi eller omställningskostnader från nuvarande användning när det gäller möjligheten till bebyggelse."

Modellen bygger istället på hur bebyggelse i Stockholms län generellt ser ut och hur attraktiv mark som ligger intill en tunnelbanestation är. Den ska endast utgå ifrån obebyggda ytor.

Foto: Stockholms handelskammare/Tyréns

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.