Foto: Mostphotos/Claudio Britos

Vräktes och blev hemlös – Huddinge får JO-kritik

En kvinna blev vräkt från sin lägenhet i Huddinge och levde sedan på gatan i ett år. Kommunen får nu kritik av JO för sin passivitet i ärendet.

  • Publicerad 15:50, 2 nov 2018

Sommaren 2016 vräktes en kvinna från sin bostad i Huddinge på grund av sina hyresskulder. Hon var känd hos socialtjänsten i Huddinge sedan tidigare. Bland annat hade socialnämnden underrättats vid flera tillfällen under våren 2016 om att kvinnan hotades av vräkning.

Efter vräkningen hamnade kvinnan på gatan. Hon var hemlös i ungefär ett år under svåra förhållanden. Kvinnan hade två minderåriga barn som hade placerats i familjehem redan innan vräkningen.

Nu får Huddinge kommun skarp kritik från Justitieombudsmannen (JO) för sin passivitet i ärendet. Enligt JO hade det sannolikt kunnat undvikas att kvinnan hamnade på gatan.

I JO:s bedömning kan man läsa att trots "att socialnämnden uppenbarligen haft information om [kvinnans] problematik och fått tydliga indikationer om att hon var i behov av stöd och hjälp har socialnämnden inte inlett någon utredning. Socialnämnden i Huddinge kommun förtjänar kritik för sin underlåtenhet i detta avseende".

Lämnade över ansvaret på kvinnan

Kommunen har i sitt svar till JO framfört att man gjort flera försök att kontakta kvinnan, men att försöken varit utan framgång.

JO framhäver dock att socialtjänsten istället för att aktivt inleda en utredning för att undersöka kvinnans behov lämnade "över ansvarat till [henne] att själv ta kontakt".

Kvinnan fick till slut hjälp av en kurator att anmäla kommunen till JO. I anmälan står det bland annat att kvinnan borde ha fått stöd i form av en god man.

"Hon förlorade sin lägenhet för att hon var i behov av stöd/omsorg men istället för att få hjälp blev hon av med allt. Bokstavligt talat. Och inte bara [hon] blev av med allt utan även barnen. Deras tillhörigheter fanns bland de som packades ner och destruerades. Vem såg efter deras rättigheter?"

Justitieombudsmannen (JO)

Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän om är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna.

Källa: jo.se