Ombildningar är möjliga. Det menar bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) om Sätra, även om stadsdelen redan ligger nära gränsen för ett ombildningsstopp. Foto: Claudio Britos, Sacharias Källdén

Wedin (M): Det kan visst ombildas i Sätra

Förra veckan rapporterade vi att det kan bli omöjligt för några ombildningar att ske i Sätra, eftersom stadsdelen redan ligger nära gränsen för ett ombildningsstopp. Men bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) vill inte kalla det för en miss. "Det är fullt möjligt att ombilda i Sätra", säger han.

  • Publicerad 19:43, 11 nov 2019

Utsikterna för att ombildningar ska kunna ske i Sätra är inte jättestora, något som vi rapporterade om förra veckan.

Enligt de direktiv som den grönblå majoriteten beslutat om får ombildningar nämligen bara ske i stadsdelar där mer än 60 procent av bostäderna är hyresrätter och där de kommunala bostadsbolagen äger mer än 50 procent av hyresrätterna. När det inte längre gäller ska de stoppas.

Sätra, som är en av stadsdelarna där man i februari öppnade för ombildningar, ligger redan nära de gränserna. Enligt den statistik som beslutet baserades på, från 2017, kan 35 lägenheter ombildas där, enligt Stockholm stadshus AB. Men det finns ingen aktuell fastighet som har 35 lägenheter eller färre i stadsdelen.

Något som ytterligare kan försämra chanserna är att de enda bostäder som har färdigställts i Sätra sedan 2017 är 100 bostadsrätter på Sätra torg, något som borde minska andelen hyresrätter i stadsdelen.

Stadens miss: Ombildningar kan bli omöjliga i Sätra

Men bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) vill inte kalla det en miss.

– Det är fullt möjligt att ombildningar kan ske i Sätra, vi hade inte låtit dra igång processen om så inte var fallet. Men det är först efter årsskiftet, när vi har aktuell bostadsstatistik och utifrån våra beslutade kriterier som vi kan fatta beslut från fall till fall, säger han.

Hänger på hur många som vill ombilda

En aspekt som kan spela roll i just Sätra är om alla i en fastighet vill ombilda eller inte, säger han.

– Det är särskilt relevant i Sätra, eftersom kriteriet på 60 procent hyresrätter i stadsdelen kommer vara det som slår in först. Enligt våra kriterier måste minst 50 procent av de boende köpa sin lägenhet, där har vi gått längre än vad lagen kräver. Och från tidigare exempel vet vi att det sällan är alla som väljer att ombilda, och det innebär att de som väljer att bo kvar bor i privata hyresrätter, säger Wedin.

Så då kan en ombildning bara ske om det handlar om en fastighet på till exempel 70 lägenheter där bara hälften vill köpa sina lägenheter?

– Det är svårt att prata om särskilda siffernivåer, eftersom siffran 38 som har figurerat är baserad på den statistik som fanns tillgänglig då. Det underlaget ska uppdateras och kompletteras, och det är först efter årsskiftet som vi vet hur stora fastigheterna kan bli. Vi vill undvika att människor blir restriktiva med att skicka in ansökningar på grund av det. Skicka in ansökningar så gör vi en helhetsbedömning efter årsskiftet.

Sätra ligger redan nära gränsvärdet – nu har ytterligare 100 bostadsrätter färdigställts i stadsdelen. Hur tror du att det påverkar förhållandet mellan hyresrätter och bostadsrätter i stadsdelen?

– De kommer bli en del av den aktuella bostadsstatistik vi ska ta fram och sedan besluta utifrån. Men åt andra hållet ska vi också titta på hur många hyresrätter som finns kvar i bostadsrättsföreningar, något som inte finns med i den statistik som vi har tillgänglig nu. Så det är många olika variabler som kan spela in innan vi gör helhetsbedömningen.

Men är det rimligt att dra igång den här processen – som väcker både hopp och oro – i en stadsdel som ligger så nära gränsen för att ombildningar ska kunna ske?

– Att det väcker oro är en vanlig invändning bland dem som inte tycker att människor ska få äga sin lägenhet i större utsträckning, men vi har säkerställt att det här är en process som ska ske med ordning och reda. Och det vi vet från tidigare ombildningar är att eventuell grannosämja oftast inte fortsätter, det finns många lyckade exempel.

– Sen finns en annan viktig aspekt i det här, att här i Sätra är intresset för ombildningar större än vad kriterierna möjliggör. I grunden tycker jag det är positivt och något som alla partier borde ta lärdom av och diskutera inför nästa val och mandatperiod.

Hittills har två bostadsrättsföreningar skickat in ansökningar om att få ombilda i Sätra. Den första är på 101 lägenheter och den andra på 193 lägenheter. Ansökningar går att skicka in fram till årsskiftet.

Här vill man ombilda

Sätra:

Bysätra 1: 101 lägenheter på Kungsätravägen 28-36, 40-44 och 48-52.

Hjälmsätra 3: 193 lägenheter på Eksätravägen 432-438, 444-450, 454-462 och Bogsätravägen 3-9 samt 17-21.

Skärholmen:

Harholmen 3: 293 lägenheter på Äspholmsvägen 3-19 och 17-49.

Högholmen 1: 99 lägenheter på Idholmsvägen 4-44 och 46-122.

Hagholmen 1: 96 lägenheter på Idholmsvägen 45-121.

Ekholmen 1: 54 lägenheter på Ekholmsvägen 51-91.

Fastigheterna är listade i den ordning som deras intresseanmälan har skickats in till staden.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre

Det här gäller

Skärholmen, Sätra, Rinkeby, Grimsta, Husby, Hökarängen, Rågsved, Hässelby gård, Fagersjö, Bagarmossen och Västertorp har valts ut för ombildningar.

De elva områdena har valts ut efter kriterierna att hyresrätter ska utgöra mer än 60 procent av alla bostäder och att allmännyttan äger en större andel hyresrätter än de privata hyresvärdarna.

Samtidigt ställs hårdare krav för att starta och slutföra en ombildningsprocess jämfört med tidigare:

Stockholms stad ska ha med oberoende observatörer vid samtliga köpestämmor.

Ett köpevillkor införs om att en lägsta andel av de boende också måste förbinda sig att förvärva sin lägenhet.

Kravet på andelen boende som tecknar intresse för att bostadsbolaget ska genomföra en värdering och lämna ett erbjudande höjs från 40 till 50 procent.

Visa merVisa mindre