Kritiserat. Kulturförvaltningen vill "avstyrka programförslaget i de delar som rör rivning, sprängning och påbyggnad." Foto: Sacharias Källdén

Ytterligare ett nej till större ABBA-museum på Djurgården

Det är inte bara Skönhetsrådet som dissar ABBA-museets utbyggnadsplaner. Även Kulturförvaltningen har starka invändningar mot projektet.

  • Publicerad 16:15, 1 feb 2019

Så sent som i tisdags kunde vi berätta att Skönhetsrådet ogillar ABBA-museets planerade utbyggnad som bland annat innebär en invändig rivning av 1800-talsrestaurangen Linden. Och nu har den önskade expanderingen mött motstånd från ytterligare en instans.

Skönhetsrådet dissar ABBA-museets planer

Den här gången är det kulturförvaltningen som har invändningar mot det planprogram som stadsbyggnadskontoret tagit fram. Liksom Skönhetsrådet hänvisar förvaltningen till den negativa påverkan det skulle innebära för de kulturhistoriska värdena. Förvaltningen föreslår därför i tjänsteutlåtandet att kulturnämnden beslutar om att "avstyrka programförslaget i de delar som rör rivning, sprängning och påbyggnad."

Hårda ord på möte om utbyggt Abba-museum