Högre allmänna läroverket Statens normalskola

  • Publicerad 13:19, 29 maj 2016

Det här är ett blogginlägg på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens.

IMG_4088-2

I korsningen mellan Lidingövägen och Valhallavägen, skymd bakom den nyuppförda Musikhögskolan, ligger Statens normalskola med anor från 18960-talet. Byggnaden är dock betydligt nyare och stod klar 1950. Begreppet normalskola kommer från franskan och betyder att skolan skulle verka som normgivande förebild. I mitten av 1970-talet  flyttade Musikhögskolan in och där huserar de än idag, men snart går flytten till de nybyggda lokalerna och den gamla byggnaden skall därefter rivas.

IMG_4079-2

Det är en mycket fin byggnad ritad av Paul Hedqvist och uppförd i gult tegel. Skolan består av en mängd olika byggnadskroppar som är sammanfogade till en stor skolanläggning. Den är ovanligt välbevarad med en magnifik hall i två våningar och vackra trapphus och ursprungliga dörrar i ek. Fönstren är av perspektivmodell och golven som sig bör av sten. Hus av denna klass går nästan inte bygga idag, det skulle bli för dyrt. Notera den kantiga byggnaden på bilden ovan, jag minns inte om den är avsedd som matsal, men fin är den.

IMG_4084-2

Här ytterligare en vy, denna tagen från entrén mot Lidingövägen. Se så fint teglet är och viken omsorgs som lagts vid murningen. Det finns också gott om franska fönster med dekorativa smidesräcken.

jag tycker att det är synd att man inte bevarar byggnaden, eller åtminstone delar av den, och bygger om till bostäder.  Att riva en så pass fin byggnad är verkligen ett stort resursslöseri! Komplettera istället med ett höghus eller två, så blir det lika många bostäder som det är tänkt att bli när skolan rivs och ersätts med bostadshus.