Här blir det fullt med gäddor

Från tät vass och skog till en stor gäddfabrik med öppna vattenspeglar. Snart börjar restaureringen av den före ­detta Kyrksjön i Grödinge med målet att locka ­tillbaka djurlivet. – Det här kommer bli optimalt för gäddorna, säger Jan Wijkmark.

  • Publicerad 10:05, 24 jan 2014

Ett bäverspår löper fram i snön längs med den lilla ån och strax innan ett skogsparti ligger några fällda björkar. Runt bäcken står tät växtlighet. Här låg på 1800-talet Kyrksjön.
– I slutet av 1800-talet började man att dika ut sjön för att komma åt marken till odling, berättar markägaren Jan Wijkmark.

Men den omfattande utdikningen drabbade djur och växter som levde där.
– Många gäddor som lever i Östersjön vandrar upp i sötvatten och leker. Men eftersom man dikat ut våtmarkerna försvann många av de miljöer där gäddorna kunde leka. Under de senaste decennierna har vår miljöpåverkan rubbat Östersjöns ekosystem vilket drabbat gäddorna mycket hårt, berättar Jan.

På 1990-talet märkte Jan, som i grunden är ekolog, och sedan länge intresserad av Östersjöfrågor att gäddorna minskade kraftigt.
– Då hade gäddan låg status och de flesta intresserade sig mer för laxfiskar. Men tio år senare började det gå upp för alla att gäddan var hotad och Sportfiskarna började jobba med att återskapa bra miljöer för gäddan.

För tre år sedan stötte Jan Wijkmark av en slump på några killar från intresseorganisationen Sportfiskarna som spanade in den före detta Kyrksjön – och det visade sig att de hade gemensamma intressen. Snart bildades en projektgrupp, tillsammans med Botkyrka kommun och andra markägare, och nu efter flera års förberedelser och godkända tillstånd är återställandet av Kyrksjön nära.
– Det kommer att bli en blandning mellan vattenspeglar och betade strandängar – en väldigt gynnsam miljö för gäddyngel, berättar Jan.

På våren kommer gäddorna att simma upp i sjön för att leka och lägga rom. På försommaren kommer det sen att vara fullt med smågäddor. Då tömmer man ur en del av sjön, ungefär som när man drar proppen i ett badkar, och gäddorna sprider sig i havet.
– Dessutom finns det en stor mängd fåglar som uppskattar den här typen av våtmark – vadarfåglar, andfåglar men även till exempel rovfåglar och tranor.

Om kylan håller i sig kommer skogen att börja avverkas om några veckor. Lite längre fram sätter grävarbetet igång och tanken är att allting ska vara klart i november. 
– Jag hoppas att de som åker förbi inte blir förfärade. Det närmaste året kommer det ju se förskräckligt ut – som ett krigsfält. Men det här är ett mycket positivt naturvårdsprojekt och redan nästa år är det förhoppningsvis finare än vad det är nu, säger Jan Wijkmark.

Relaterad information

MERA Kyrksjön i Grödinge

Den före detta Kyrksjön ligger strax söder om Grödinge kyrka, en kilometer norr om Snäckviken.

På 1800-talet
var det vanligt med utdikning av sjöar – att man torrlade marken för att odla. Utdikningen av Kyrksjön var aldrig helt lyckad utan marken försumpades igen.

Under 1900-talet övergavs den sämre åkermarken och idag återstår bara ett vasshav och en liten strimma vatten.

Restaureringen av sjön görs främst för att främja djurlivet och återställa landskapet.

Projektet finansieras via EU-bidrag och kommunstyrelsen i Botkyrka kommun förväntas godkänna projektet i början på februari.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.