Norra Botkyrka stöder Tullinges frihetssträvande

Vid ett par tillfällen har medlemmar från Tullingepartiet besökt Hallunda Torg för att samla in namnunderskrifter i syfte att få till stånd en folkomröstning. Resultatet har varit över förväntat.

  • Publicerad 17:32, 15 mar 2012

Överlag kan man säga att de som haft tid att stanna blivit positiva till att skriva under när vi informerat om vad saken gäller. Väldigt få i Norra Botkyrka är negativa till att Tullinge skulle bli en egen kommun, och ännu färre är negativa till en folkomröstning.
S+V+KD:s syn på demokrati verkar inte stämma överens med medborgarnas. Botkyrkaborna är snarare för den demokratiska process som en folkomröstning innebär. Vår uppfattning är att folket vill ha mer att säga till om och då räcker inte Dialogforum. Botkyrkas invånare vill ta huvudrollen istället för att vara statister!