S: Vi satsar mest pengar i Tullinge

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S) bor också i Tullinge. Hon är säker på att både Tullinge och övriga kommunen vinner på att fortsätta hålla samman. Tullinge missgynnas inte alls idag, hävdar hon.

  • Publicerad 16:25, 25 jan 2013

– Ibland är det Fittja och ibland är det Tullinge som behöver mest resurser. Och just nu finns stora behov i Tullinge av att bygga förskolor, renovera skolor och bygga ut äldreomsorgen. Därför gör vi också störst investeringar där, säger hon.

Katarina Berggren hänvisar till en utredning som visar att ett självständigt Tullinge skulle få höja skatten med cirka en krona bara för att betala de pågående investeringarna inom förskola, skola och äldreomsorg.
– Det blir ganska stora pengar, som hela Botkyrka är med och betalar idag. Tittar man också på de investeringar vi gjort de senaste åren, till exempel konstgräsplaner, förskolorna Nova och Bävern och den nya Körsbärsparken så ser man att Tullinge inte alls är nedprioriterat.

Så varför finns den här kritiken?
– Jag tror att många har synpunkter på hur demokratin fungerar och att de vill vara med och tycka till. Vi behöver hitta fler modeller för att föra samtal med medborgarna. Just nu pågår en fantastisk dialog med Tullinges ungdomar om innehållet i det Idéhus som ska byggas i centrum.

Tullingepartiet tycker att ni satsar för mycket på ”spektakulära projekt” som Familjeparken, skidtunneln i Lida och liknande?

– Vi vill vara en framtidskommun som bejakar utveckling och tillväxt, inte stagnation. Och de här investeringarna görs i huvudsak av privata intressenter. Vårt mål är också långsiktig hållbarhet, med minskade klyftor och där vi bryr oss om varandra över kommundelsgränserna.

Hur ser du på den kommande folkomröstningen?
– Den kommer ur ett folkinitiativ vilket gör mig glad. Nu är det viktigt att vi får ett högt valdeltagande så att man kan dra slutsatser av resultatet. Frågan är av stor betydelse för alla invånare i kommunen så det är viktigt att vi får ut informationen ordentligt.

Relaterad information

28 procent vill dela kommunen

En SKOP-mätning som Södra Sidan låtit göra 9-11 januari gav följande resultat:
28 procent håller med, helt eller delvis, om att ”Botkyrka borde delas upp i olika kommuner”. 72 procent vill alltså inte dela.
I södra Botkyrka är 34 procent för en kommundelning. I norra Botkyrka är det 20 procent som vill dela.
Undersökningen bygger på telefonintervjuer med slumpvis ut­valda svarspersoner. I nästa nummer berättar vi mer om resultaten.

Visa merVisa mindre