”Vi tar hela tiden små steg mot en ny sorts demokrati”

… Jens Sjöström (S), kommunalråd och ordförande i demokratiberedningen i Botkyrka kommun. Hur ser du på de folk­initiativ som växt fram i kommunen de senaste åren?

  • Publicerad 14:15, 12 apr 2013

– Det är häftigt och något vi eftersträvat. Demokratiberedningen startade 1997, då vi såg ett starkt demokratiskt underskott med sviktande valdeltagande flera valår i rad. Folk kände att de inte togs på allvar och vi insåg att vi måste börja en lång resa för att återfå förtroende och få in folk i beslutsfattandet.
Hur jobbar ni för att öka medborgarnas inflytande i politiken?
– Vi har infört dialogforum där politiker och medborgare diskuterar aktuella frågor, vi har ungdomsfullmäktige och man kan skriva medborgarförslag om idéer för att förbättra kommunen. Vi stöttar också initiativ som Botkyrkas röster och Antidiskrimineringsbyrån för att stärka demokratin.

Megafonen Botkyrka säger att de stängts ute från fritidsgårdar och inte fått annonsera om möten på kommunala anslagstavlor och tror att ni känner er hotade av demokratiska initiativ som inte kommer från er. Är det så?
– Jag har förstått att de känner sig motarbetade. Politiska organisationer och vi politiker själva brukar inte ha möten på bibliotek och fritidsgårdar, men vi måste fundera på om vi kanske ska ändra vårt sätt att se på de offentliga arenorna.
Är det ett problem att politiskt engagerade medborgare inte vill gå in i den etablerade politiken?
– Ja, om det är för att de inte känner förtroende och att politiker inte representerar dem. Vi bygger inte en ny demokrati på två år men tar små steg hela tiden. Vi måste vara tydliga med när vi har dialoger där vi lyssnar in eller om medborgarnas åsikter ska ligga till grund för beslut så de får rätt förväntningar. Vi har en lagstadgad representativ demokrati som väljs vart fjärde år, vår ambition sträcker sig längre än så.