Foto: PEAB

”Vi visste att vägbanan vid Tullingesjön kunde rasa”

Konsulter pekade för fyra år sedan ut Huddingevägen vid Tullingesjön som särskilt sårbar för häftiga regn. Botkyrkas politiker är kritiska mot Trafikverket. Men entreprenören Peab menar att man vidtagit ett antal åtgärder för att förebygga vägras.

  • Publicerad 10:20, 8 aug 2014

För fyra år sedan presenterade konsultföretaget IVL en särskild klimat- och sårbarhetsanalys som var beställd av Botkyrkas politiker, där de lokala konsekvenserna av de väntade klimatförändringarna gicks igenom i detalj.
Just den sträcka av Huddingevägen vid Tullingesjön som rasade i söndags (se sidan 4) bedöms enligt rapporten ”ligga i farozonen för ras och skred” vid stora regnmängder.

– Vi har i många år drivit mot Trafikverket att de måste komma igång med förbättringar av Huddingevägen, men vi kan inte se att det görs någonting. Det är oacceptabelt. Vi kontaktade dem omedelbart efter raset för att få analys och åtgärder, säger Dan Gahnström (MP), ordförande i Botkyrkas tekniska nämnd.

Per Hallberg är platschef på Peab som sköter om Huddingevägen på entreprenad åt Trafikverket. Han berättar att man de senaste åren vidtagit flera åtgärder för att förstärka den sårbara vägsträckan.

– Bland annat har antalet brunnar utökats, eftersom det är ovanligt mycket regnvatten som rinner samman från stora avvattningsytor
i området. Och så sent som i fredags var personal ute och rensade alla brunnarna på sträckan, säger Per Hallberg.

Vad gör ni nu för att förebygga framtida ras?
– Vi byter ut rullstensgruset i vägbanken där skadan skett mot bergkross som inte rasar lika lätt och vi täcker med en gummiduk som vattnet kan rinna på. Inom några år ska det byggas en gång- och cykelväg på sträckan och då förbättrar man troligen konstruktionen ytterligare.

Skyfallet på söndagmorgonen spolade också ut stora mängder grus och stenkross på flera andra vägar i området, bland annat Nibblevägen, Hamringevägen och Tullingebergsvägen.
– Vi var ute på söndagsförmiddagen och sopade upp ett helt lastbilslass, berättar Per Hallberg.

Relaterad information

Sårbara vägar i Botkyrka

Fler p-platser åt besökare: ett femtontal är på gång.
Handikapplatser på vändplanen framför entrén till vårdcentralen: en ska byggas, resten av marken ägs av HSB.
Färre förhyrda platser åt personal i fastigheten: enligt vissa besökare står de ofta tomma.
P-platser längs hela Römossevägen: enligt kommunen en dålig idé av säkerhetsskäl.
Reglera tiden man får stå på besöksparkeringen:
i dagsläget två timmar (tre på Römossevägen).