E4 Näringsliv

Vi gör lokal ekonomi- och näringslivsjournalistik som tar upp aktuella utvecklingsfrågor och nyheter ur företagens synvinkel samt erbjuder en effektiv kanal för att kommunicera företag-till-företag.
E4 Näringsliv kommer ut med fyra nummer per år och distribueras med posten till företagsägarna, VD:arna, bostadsrättsföreningarna och nyckelpersonerna i de kommunala förvaltningarna i Solna, Sundbyberg, Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna samt i stadsdelarna Kista, Rinkeby och Tensta i Stockholms kommun. Upplagan av tidningen är ca 40 000 exemplar.

För annonsering kontakta Pelle Audell, 070-78 72 070, pelle.audell@direktpress.se
VD och ansvarig utgivare: Jukka Tuurala, 070-78 78 700, jukka.tuurala@direktpress.se

Klicka här för att läsa vår senaste publikation.


E4 Näringsliv nr 1 2019

E4 Näringsliv nr 1 2018

Svea Solar på både villor och i solcellsparker

Erik Martinson fick nobben av biltillverkaren Tesla och startade Svea Solar – Sveriges ledande solcellsleverantör. Han är övertygande i tro att sista bilen med fossila bränslen lämnat svenska vägar...torsdag 23/5 13:07

Lignin – en restprodukt med stora möjligheter

Lignin – trädets naturliga lim – kan enligt beräkningar klara bränslebehovet för svenskt inrikesflyg, ännu mer intressant tillämpning är energilagring i till exempel batterier, inredning i bilar...torsdag 23/5 12:44

Karma har räddat en miljon måltider

En miljon måltider har på två år räddats av Karma-appen. Nu höjs målsättningen. Vd:n Hjalmar Ståhlberg Nordegren bedömer att miljömedvetenheten stadigt ökar och företaget siktar på andra miljonen...torsdag 23/5 11:37
Stockholm Direkt