Föreningar vill locka nya utövare

Samarbete mellan föreningarna, vidareutbildning och nyrekrytering. I stort sett alla Sundbybergs idrottsföreningar var på plats när en sammansvetsande förenings-mässa arrangerades i kommunen för första gången. – Själva idén är jättebra, säger Hasse Tapper, styrelseledamot i Sundbybergs bangolfklubb.

  • Publicerad 07:00, 27 okt 2015

Initiativet kom från flera håll. Dels från Sundbybergs stad och från det samlade organet idrottsalliansen. Det fanns en vilja att uppmärksamma föreningslivet och kunna nå ut ytterligare till allmänheten. Förslaget blev en mässa med bas i Allaktivitetshuset och som riktade sig för både idrotts- och
andra föreningar i staden.

– Vi bjöd främst in de idrottsföreningar som har barn- och ungdomsverksamhet. De föreningar som ville kunde ställa ut och fick även lyssna på olika föreläsningar. Det fanns dessutom flera testa på-verksamheter runt om i Sundbyberg, säger Johan Larsson, föreningsstrateg i Sundbybergs stad, och ansvarig för dagen tillsammans med Jessica Wallblom.

Det fanns tre mål med dagen. Att föreningarna träffades sinsemellan och skapade samarbete, att erbjuda vidareutbildningar genom bland annat föreläsningar samt att locka nya utövare till föreningarna.   

– Vi testade alla tre bitarna i år, och får utvärdera i efterhand om hur vi gör nästa gång, säger Johan Larsson och fortsätter.

– Årets föreningsmässa genomfördes med rätt låg ribba men det gick bättre än jag trodde. Nu har vi ett bra underlag att kunna utveckla och få med flera föreningar. Vi kommer att genomföra dagen nästa år med, men har inte bestämt datum än.

En av föreningarna på plats var Sundbybergs bangolfklubb. Stärkta av de positiva beskeden att kommunen gick med att gå i borgen för ett lån för en ny äventyrsgolfbana, tyckte SBGK att dagen var lyckad.

– Samarbetet mellan förening och kommunen stärks och det är hur bra som helst för hela Sumpan, säger styrelseledamoten Hasse Tapper.

SBGK erbjöd besökarna att testa på minigolf och spred dessutom information om klubben med bas vid Golfgängarna.

– Själva idén med en föreningsmässa är bra. Det skapar kontakt mellan föreningar och att får in allmänheten i en sport. Formatet kan även byggas ut i fortsättningen, fortsätter Hasse Tapper.

Kommunens största förening, Sundbybergs IK, deltog. Med sina 3 500 medlemmar fördelade på elva sektioner är de en stor aktör i Sundbyberg.

– Det är bra för oss att visa upp oss och göra saker som förening tillsammans, säger ordföranden Maria Karlsson och fortsätter.

– SIK är så pass stora och involverade på många olika sätt i Sundbyberg. Vi tar
redan nu ett stort samhällsengagemang och det här ger oss ett bra utrymme att visa upp oss och vår bredd.

Nätverk kritiskt till planen för stationsområdet

Nyheter Risk att byggnaderna bildar en mur som hindrar solljuset För lite ljus till följd av för höga hus, är grundkritiken mot detaljplanen för Sundbybergs nya stadskärna som nätverket "Trivsam stadskärna" nu presenterar. Nätverket liknar stationshuset vid en...fredag 11/10 14:11

Sundbyberg får sin första muralmålning

Nyheter Gatukonstnären "Rio" har hämtat inspiration från Sydamerika Sundbybergs senaste konstverk är 250 kvadratmeter och blir som mest praktfullt från korsningen Ekensbergsvägen/Gränsgatan. Gatukonstnären Julia Rio ligger bakom Sundbybergs första muralmålning,torsdag 10/10 13:59
Stockholm Direkt