Stockholm Debatt

Debatten om och i Stockholm pågår ständigt. I en expanderande stad där mycket förändras och många människor ska leva sida vid sida, ja där finns mycket att prata om.

Välkommen in i debatten du också! Inlägg och repliker på inlägg mottages tacksamt här.

(Inlägg på Stockholmdirekt.se kan också komma att publiceras i någon av Direktpress lokaltidningar i Stockholm)

DEBATT: Cykeln är framtidens transportmedel i Stockholm

Debatt "70 procent av invånarna i länet kan nå sitt jobb inom 30 minuter med en vanlig cykel" skriver Svensk Cykling För att förstärka den nuvarande cykeltrenden behövs det fler cykelvägar som hålls farbara under hela året med hjälp av sopsaltning och bra belysning, skriver Klas Elm, VD Svensk Cykling och Lars...onsdag 11/12 12:35

DEBATT Att höja trängselskatten är ett svek mot företagare och låginkomsttagare

Debatt "Regeringen måste tänka om. Beslutet hämmar Stockholms företagsamhet." Låt vanligt folk få ta sig till och från sina jobb och straffa inte de med lägst inkomster, skriver Ingebrikt Sjövik, ordförande Gärdesmoderaterna.tisdag 10/12 13:46

DEBATT: Nu får fler av SL:s bussdepåer solceller på taket

Debatt Går kollektivtrafiken ännu klimatsmartare, skriver Tomas Eriksson (MP) miljö- och kollektivtrafikregionråd. Med solceller minskar vi regionens klimatpåverkan, ökar andelen förnybar energi och minimerar energiförbrukningen. Det är helt enkelt strålande, skriver Tomas Eriksson (MP) miljö- och...torsdag 5/12 10:14

Fler debattinlägg

DEBATT: Slarvig och arrogant hantering av försäljningen av Vällingby Centrum

Debatt Ingen utredning har presenterats innan säljplanerna klubbades, skriver representanter för S och V i en slutreplik Majoriteten har antingen undanhållit oss utredningen och därmed information som vi enligt lag har rätt till - eller så fanns det ingen utredning när beslutet fattades. Dennis Wedins svar bringar...onsdag 4/12 16:29

DEBATT: Stockholm behöver fler motorvägar för att regionen ska leva

Debatt Sverigedemokraterna vill att båda Tvärförbindelse Södertörn och Östlig förbindelse byggs Målet måste vara att minska koldioxidutsläppen snarare än att minska invånares möjlighet att pendla till och från sina arbeten och bostäder. Ett mål som inte uppnås genom att tvinga bilister stå på...onsdag 4/12 15:53

DEBATT Låt ordningsvakterna få patrullera över hela kommuner

Debatt Erik Slottner (KD), trygghetsborgarråd i Stockholms stad, kräver ny lagstiftning Målet är att staten ska kunna fullgöra sin uppgift, så att Sveriges kommuner inte behöver lägga resurser på polisiära göromål. Fram till dess måste lagstiftningen moderniseras och polisen understödja...onsdag 4/12 10:41

DEBATT Stoppa bilstölderna – stäng fordonsregistret

Debatt Sverige har blivit något att ett smörgåsbord för biltjuvar i kriminella nätverk, skriver Kungliga Automobil Klubben En tydlig majoritet (71 procent) i Stockholms län anser att fordonsregistret bara skall vara öppet för myndigheter med giltiga skäl att hantera uppgifterna. I alla politiska riksdagspartier är det en...måndag 2/12 14:19

DEBATT Nedskärningarna i skolan och förskolan kommer leda till större otrygghet

Debatt "Vi behöver mer pengar till förskola och skola, inte fler skattesänkningar", skriver Karin Gustafsson (S) Att få stöd tidigt är avgörande för att ha en fullständig skolgång. Trots detta ser vi att den budget som Alliansen tillsammans med Miljöpartiet klubbat för 2020 innebär att förskolan och skolan...måndag 2/12 14:02

DEBATT: Skrota Tvärförbindelse Södertörn – bygg ut järnvägen istället

Debatt "Vi riskerar att få två svindyra projekt som ökar utsläppen i Stockholmsregionen" skriver Vänsterpartiet Inga mer pengar ska få gå till nya motorvägar utan måste läggas på nödvändiga investeringar i kollektivt och klimatsmart resande, skriver tre representanter för Vänsterpartiet i riksdagen, Region...måndag 2/12 10:40

DEBATT: Vi säkrar att Vällingby Centrum säljs till en långsiktig och seriös aktör

Debatt Dennis Wedin (M) svarar på V och S kritik: "Alla ska få se samma beslutsunderlag" Försäljning motverkar inte att Vällingby Centrum ska kunna förbättras till en mer trygg och trivsam plats, skriver Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd som svar på Vänsterpartiets och...fredag 29/11 14:17

INSÄNDARE: Fy skäms för höjd trängselskatt i Stockholm

Debatt Signaturen "Förbannad Bandhagenbo" gillar inte de nya avgifterna Inga skattehöjningar motsvarar förbättrad kvalité, det är precis motsatsen. Allt blir bara sämre och sämre, skriver signaturen Förbannad Bandhagenbotorsdag 28/11 21:00

DEBATT: Låt inte SL skära ner på busstrafiken utan politiska beslut

Debatt Socialdemokraterna kräver att turordningen görs om 20 november offentliggjordes SL:s tidtabell för 2020, ett busslotteri med vinnare och förlorare. Varje år kan SL dra in busstrafik med kort varsel, utan beslut från våra valda politiker....onsdag 27/11 13:58

DEBATT: Frågan om hotade parklekarna som majoriteten vägrar svara på

Debatt S och V kräver svar kring parklekarna i stadsdelen Nu undrar vi om ni har tagit ert moraliska och politiska ansvar och begärt budgetjustering för 2019 och säkerställer att de ekonomiska ramarna för 2020 är tillräckliga efter behoven, så att...onsdag 27/11 10:52

INSÄNDARE: Prästerna i Västermalm får predika var de vill

Debatt Kyrkoherden svara på tidigare kritik i insändare. Alla präster har fått undervisning i Homiletik – läran om hur prästen predikar och prästerna i Västermalm avgör själva varifrån de predikar, skriver Michael Persson, kyrkoherde i Västermalms...onsdag 27/11 10:32

DEBATT: Lägg korten på bordet om försäljningen av Vällingby centrum Wedin (M)

Debatt S och V kräver att få se utredning kring försäljningen Den moderatledda majoriteten i Stockholms stad hävdar att en utredning kring försäljningen av Vällingby centrum har gjorts men ingen i oppositionen har fått se den, än mindre de boende i Vällingby....tisdag 26/11 16:49

DEBATT: "Utförsäljning av centrum leder till tomma lokaler och spökstäder"

Debatt Socialdemokraterna kritiska till försäljningsplanerna av Vällingby centrum Moderater vill inte att vi äger gemensamt, det är viktigt ideologiskt för dem och den politiken ger oss spökstäder och en urholkad stad där handel bara blir tillgänglig innanför tullarna, skriver...tisdag 26/11 16:33

Insändare. Nej, anrika konditoriet på Östermalm är inte förstört

Debatt "Grattis och tack Sturekatten" I en uppmärksammad insändare gick en av våra läsare till rasande attack mot att Sturekatten och flera andra anrika konditorier i Stockholm gjorts om. Nu får hen mothugg.måndag 25/11 21:34

Insändare: Ännu ett anrikt konditori i Stockholm är förstört

Debatt "Det är anskrämligt och fult" "59 kronor för en cappuccino och 49 kronor för kaffe. Dyrare än i Saint Tropez. Ska vi bekosta ägarens renovering? Nej, tack", skriver signaturen "Förändringsbojkott".söndag 24/11 16:13

DEBATT: Vi prioriterar stadens kärnuppgifter - skolan, socialtjänst och äldreomsorg

Debatt Det håller inte att lova allt till alla som Socialdemokraterna gör, skriver skolborgarrådet Lotta Edholm (L) Budgeten som Stockholm stads fullmäktige antog igår är grunden för majoritetens arbete med att ge alla stockholmare livschanser och många möjligheter att växa och utvecklas. Den som idag har minst...fredag 22/11 14:23

DEBATT: Ombildningsprocessen är inte trovärdig – allt annat än ordning och reda

Debatt Vänsterpartiet i en slutreplik: "2149 lägenheter är inte småskaliga ombildningar - tar fyra år att bygga ikapp"" Bostadsborgarrådet Wedin (M) har länge hävdat att ombildningarna ska genomsyras av ordning och reda. Men årets ombildningsprocess har kantats av det motsatta - ansvarslöshet, oseriösa aktörer och...fredag 22/11 9:11

DEBATT: Företagarnas trygghet måste prioriteras – var tredje har utsatts för brott

Debatt Företagarna Stockholms län kräver fler åtgärder mot kriminaliteten riktad mot företagare När ett företag måste bomma igen på grund av brottslighet drabbas inte bara den enskilda näringsidkaren, utan hela samhället när lokal service försvinner och arbetstillfällen går förlorade.torsdag 21/11 10:48

Insändare: VARFÖR i herrans namn använder inte prästerna predikstolen?

Debatt "Detta är djupt olyckligt och diskriminerande" "Alla kommer väl till kyrkan för att få känna gemenskap och tillhörighet, men det saboteras genom detta otyg", skriver Sören och Lena.onsdag 20/11 11:57

DEBATT: Det är ordning och reda som gäller i ombildningsprocessen

Debatt Företaget som värderar hyresrätterna ska inte hjälpa de som eventuellt kommer köpa fastigheterna, skriver Dennis Wedin (M) i en replik till V av stadens bostadsbolag. Den aktör som hjälper staden med dessa värderingar upphandlades år 2015, under förra mandatperioden. Det handlar om Forum Fastighetsekonomi AB, som i och med detta värderingsuppdrag förbundit sig...onsdag 20/11 8:46

DEBATT: Stockholms skolor och förskolor drabbas av Moderaternas nedskärningspolitik

Debatt En historiskt dåligt budget skriver Karin Wanngård (S) oppositionsråd Snälla Moderater och Liberaler, kom inte och gnäll över ökad otrygghet i samhället när ni rycker undan medlen till den viktigaste insatsen för trygghet och framtidstro som vi har. Nämligen...onsdag 20/11 8:43

DEBATT: Majoritetens budget gör inte Stockholm tryggare

Debatt Skattesänkningen slår hårt mot det förebyggande arbetet, skriver Vänsterpartiet Idag inleds den två dagar långa budgetdebatten i Stockholm stad och på ena sidan kommer den blågröna majoriteten stå och plädera för en nedskärningsbudget som urholkar välfärden. På den andra sidan...onsdag 20/11 8:37

DEBATT: Självmorden bland äldre ökar i Stockholm – så ska vi bryta trenden

Debatt Stockholm stad planerar för flera åtgärder som ska öka den sociala samvaron bland äldre, skriver äldreborgarrådet Erik Slottner (KD) Vi måste bli bättre på att förebygga psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet, inte minst inom vården och äldreomsorgen, skriver Erik Slottner, (KD) trygghets- och äldreborgarrådtisdag 19/11 15:50

DEBATT Varför anlitar ni ombildningskonsulter för värdering av hyresrätter, Wedin (M)?

Debatt Klart olämpligt där det utlovats att ”oberoende värderingsföretag” ska genomföra värderingarna, skriver Vänsterpartiet Nu måste Wedin och hans gäng börja ta ansvar för att den här processen sköts på ett rättssäkert och trovärdigt sätt framöver, skriver Clara Lindblom, gruppledare Vänsterpartiet Stockholms stadtisdag 19/11 15:18

DEBATT Nu ska vi fortsätta erbjuda en kollektivtrafik i världsklass

Debatt Blågröna i Region Stockholm om kommande budget: "Vi ska bli bäst" Kommande år görs historiska satsningar på kollektivtrafiken, på land såväl som på vatten, skriver representanter för blågröna styret i Region Stockholm.tisdag 19/11 10:24

DEBATT: Vi ska bygga i trä för miljön – och för att sänka hyresnivåerna

Debatt Oseriöst att säga nej till ett specifikt byggmaterial, skriver M och L i en slutreplik kring hus av trä Bostadsbristen är idag en av Stockholm största utmaningar. Att säga nej till ett specifikt byggmaterial som är miljövänligt, är direkt oseriöst, skriver Dennis Wedin (M) Bostads- och...måndag 18/11 14:58

DEBATT: "Lägg inte ner våra fritidsgårdar och parklekar i Farsta"

Debatt S och V uppmanar invånarna att protestera mot förslaget "Vi röda partier i Farsta anser det vara under all kritik att borgarna prioriterat sänkta skatter framför våra barns vardag och framtid", skriver representanter för Vänsterpartiet och...måndag 18/11 10:07

DEBATT: Sänk priset på SL-kortet – låt barn och pensionärer åka gratis

Debatt Vänsterpartiet i Region Stockholm vill även införa flygstopp för politiker och fler cykelbanor Sänk priset på SL-kortet och låt barn, ungdomar och pensionärer få resa utan avgift året om. Inför flygstopp för politiker och satsa på en stor utbyggnad av cykelbanor i hela regionen, skriver...onsdag 13/11 10:51

DEBATT: Kungen, ge inte stranden till Gröna Lund

Debatt Företrädare för tre föreningar är kritiska till nöjesfältets planera på att expandera. Vi  vädjar till H.M. Konung Carl XVI Gustav att inte släppa dispositionsrätten över stranden i kv Skeppsholmsviken utan att fortsätta på den tidigare framsynta politiken att ge stockholmarna och dess...tisdag 12/11 10:40

DEBATT: Stoppa polisen från att förstöra läktarkulturen

Debatt Michael Fridebäck (M), idrottspolitiker: "Villkorstrappan måste slopas – återupprätta dialogen" Är det rimligt att förstöra en hel supporterkultur endast för att få tag på några enstaka bengalbrännare?, skriver Michael Fridebäck (M), idrottspolitiker i Haninge.torsdag 7/11 11:00

DEBATT: Nu inför Stockholm jämställd idrotts-sponsring

Debatt Kotschack och Helldén (MP): "Ska gälla för alla av Stockholms stads bolag" Vi hoppas också att fler kommuner och företag tar efter Stockholm och börjar sponsra jämställt. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för många fler regniga träningspass på fotbollsplanen, många...torsdag 7/11 10:14

DEBATT: "Därför vill vi inte att Stockholm ska bygga flerfamiljshus av trä"

Debatt Sverigedemokraterna om varför de bara vill se mindre byggnader byggas av trä Vi Sverigedemokrater har inget emot att det byggs hus av trä, men det ska även fortsättningsvis vara förbehållet mindre byggnader. Det finns en anledning till att alla de monumentala byggnader som...onsdag 6/11 12:35

INSÄNDARE: Vi har inte dödat blommorna

Debatt Fjärdeklassaren Bianca Leopold Strage rasar mot vår artikel "Jag har en fråga: Har ni sett oss ta kål på plantorna eller är det bara en teori som ni har?", skriver fjärdeklassaren Bianca Leopold Strage om anklagelsen i vår artikel.tisdag 5/11 11:33

DEBATT: Bygg ut Roslagsbanan till Rimbo

Debatt Sverigedemokraterna vill förlänga Kårstalinjen En förlängning av Kårstalinjen ut till Rimbo. Det vill Sverigedemokraterna utreda, skriver de i en debattartikel.måndag 4/11 15:37

DEBATT: Vi ska bygga mer av Stockholm i trä

Debatt Med nya brandsäkra och klimatsäkra byggtekniker kan vi bygga fler säkra och hållbara bostäder i trä, skriver Grönblåa Att bygga i trä minskar utsläppen på flera olika sätt. Dels är materialet en kolsänka som binder koldioxid från atmosfären, dels är trä lättare att transportera och produceras naturligt förnybart i...måndag 4/11 10:38

DEBATT: "Rädda kulturen i Vällingby Centrum"

Debatt Vänsterpartiet vill att grönblåa ska stoppa försäljningsplanerna – eller rädda kulturlokalerna Om centrumet säljs, undanta åtminstone de viktiga kultur- och möteslokalerna. Det skulle ligga i alla stockholmares intresse, även Dennis Wedins, skriver Vänsterpartiet.måndag 4/11 9:24

INSÄNDARE: SL, kompensera för sämre service – sänk priset

Debatt "Att åka kollektivt under sommaren tar mycket längre tid än normalt, samt att det är oerhört trångt" Återinför lägre SL-taxa under sommaren som kompensation för bristande service. Eller, ännu hellre, se till att den fungerar, skriver signaturen "I Stockholm hela sommaren"söndag 3/11 19:54

Insändare. Låt p-vakter bötfälla hundägare som inte plockar upp bajset

Debatt "Repressalier det enda som ser ut att fungera" "Som frekvent flanör längs Gärdets gångbanor kan jag konstatera att jag varje vecka stöter samman med hundägare som vägrat plocka upp efter sin hund", skriver insändarskribenten.onsdag 30/10 12:16

DEBATT: Skattepengarna ska gå till att få vård i tid – inte biljetter till Konserthuset

Debatt Sverigedemokraterna i en slutreplik om finansieringen av Konserthuset Ska stockholmarnas skattemedel gå till att ge medborgarna en sjukvård i tid eller ska vi delsubventionera entrébiljetter till Konserthuset? Svaret borde vara självklart, skriver Sverigedemokraterna i...onsdag 30/10 9:00

Insändare. Bor Sveriges ärligaste kvinna i Svedmyra?

Debatt "Kassörskan gapade, jag själv fick en tår i ögonvrån" "Hur många hade gjort samma sak som kvinnan som ville göra rätt för sig? Troligen inte just någon!", skriver Jens Fagerlund, Enskede gård.söndag 27/10 20:00

Debatt. Ett svek av SL att dumpa Lugna Gatan

Debatt Fryshusets VD: "Vi behöver mer Lugna Gatan, inte mindre" "Många av Lugna Gatans värdar har relationer med människor som lever ett destruktivt liv av olika slag. Vi ber inte värdarna att klippa alla dessa eventuella kontakter", skriver Johan Oljeqvist, VD,...lördag 26/10 12:12

DEBATT: "Konserthuset profilerar vår region"

Debatt Liberalerna i en replik om finansieringen av Konserthuset Konserthusets verksamhet bidrar till att profilera vår region med nyskapande musik och fungerar som mötesplats för både nya generationer och äldre musikälskare. Sverigedemokraternas argumentations...onsdag 23/10 15:35

Debatt: Moderater – stjäl inte våra fotbollsplaner

Debatt S-toppar ryter ifrån efter beskedet i Rågsved "Det är tydligt att högern inte har en politik för vare sig idrotten, folkhälsan eller Rågsved", skriver Alexander Ojanne (S) och Veronica Palm (S).onsdag 23/10 14:57

INSÄNDARE. Öppna Kampementsbadet på vintern

Debatt "Finns ett skriande behov" Gör det möjligt att nyttja Kampementsbadet året runt. Det skriver en signaturen "Vi som älskar Kampan" och föreslår att man täcker över det med ett tält på vintern.onsdag 23/10 12:00

DEBATT: S är fartblinda med Stockholmarnas skattepengar

Debatt Fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M): Jan Valeskog (S) röstade själv tidigare nej till sopsug vid Liljevachs Socialdemokraternas plötsliga uppvaknande har egentligen inte med klimatet att göra. Det handlar om att skifta fokus från deras slöseri med skattebetalarnas pengar, skriver bostads- och...måndag 21/10 13:19

DEBATT: Tillfälliga hus på pelare kan lösa bostadskrisen för studenter

Debatt Kommunerna behöver tänka utanför ramarna skriver två arkitekter Det tar cirka sju år från det att ett projekt initierats till att byggnaden slutförs. Nya bostäder om sju år löser inte problemet för de 279 300 personer som antagits till höstens...måndag 21/10 10:27

DEBATT: Gratis kollektivtrafik är inte svaret – därför höjer vi priset på SL-kortet

Debatt Kollektivtrafikregionrådet Tomas Eriksson (MP): "Tufft beslut att höja taxan, men alternativet är sämre" För att finansiera den fortsatta utbyggnaden skjuter vi till mer skattepengar till kollektivtrafiken, samtidigt som vi höjer priset för månadskortet med 40 kronor nästa år. Det är ett tufft beslut...måndag 21/10 9:53

DEBATT: "De som röstat på M har all rätt att känna sig grundlurade"

Debatt Sverigedemokraternas gruppledare är mycket kritisk till de grönblåas nya budget i Stockholm. Det är helt enkelt en oansvarig vänsterpolitik som de grönblå för, skriver Peter Wallmark (SD) som kritik mot den nya budgeten i Stockholm.fredag 18/10 11:58

DEBATT: "Vi satsar mot den ofrivilliga ensamheten hos Stockholms äldre"

Debatt Äldreborgarrådet Erik Slottner (KD): "Att vara ofrivilligt ensam är som att röka 15 cigaretter om dagen" Våra äldre som byggt upp landet förtjänar både respekt och värdighet. Omfattningen på ensamheten och hälsoriskerna den medför är helt oacceptabla, skriver trygghets- och äldreborgarrådet Erik...fredag 18/10 11:58

DEBATT: "Örbyleden och Södertäljevägen ska förvandlas till urbana stråk"

Debatt Trafikborgarrådet och stadsbyggnadsborgarrådet vill bygga bostäder och arbetsplatser Förvandla Örbyleden och Södertäljevägen till urbana stråk med bostäder och arbetsplatser, skriver trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) och stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).torsdag 17/10 16:13