Projektstopp. Tillräckligt många gruppboenden ska byggas de närmaste åren, enligt socialförvaltningens prognos. Foto: Mostphotos

Stopp för LSS-boenden i Vallentuna

Snart är Vallentuna övermättat av gruppbostäder enligt LSS. Det enligt prognos från socialförvaltningen som nu börjat tacka nej till bygglovsansökningar.

  • Publicerad 11:47, 15 apr 2020

Inga fler gruppboenden enligt LSS behöver projekteras i Vallentuna. Det menar socialförvaltningen som nu säger nej i sitt remissvar, efter att en bygglovsansökan för ett gruppboende i Angarn har kommit in. 

– Vi har gjort en prognos och det vi ser är att vi kommer ha en stor överetablering av gruppbostäder den kommande tioårsperioden, säger Johan Hildingsson, strateg med inriktning på lokalförsörjning på socialförvaltningen. 

Ökar snabbt

I slutet av 2019 hade kommunen 47 personer som bodde i gruppbostad som fördelats enligt LSS, precis så många platser som kommunen hade att förvalta. Men redan till december 2020 så beräknar de att det ska finnas 65 bostäder tillgängliga, även om antalet boende inte ökar nämnvärt. Det finns alltså flera gruppbostäder som redan planeras i kommunen, enligt lokalförsörjningsprognosen. 

– Vi får siffror från bygglovsavdelningen kontinuerligt och vi ser också att det kommer komma många gruppbostäder för enligt LSS inom kommunens gränser. Det borde vara tillräckligt för att tillgodose det behov vi har, säger Johan Hildingsson. 

Över 100 platser 2025

Bara under 2020 beräknas tre nya gruppbostäder börja byggas och under 2021 ytterligare fyra stycken, som alla har kommit olika långt i de tillståndsprocesser som krävs för att ett bygge ska kunna starta. 2025 beräknas det finnas 101 platser fördelat på ett 60-tal personer. Då inräknas även platser som hyrs in externt från andra kommuner. 

– Däremot är det inte hundra procent säkert att vi kommer att välja att köpa in alla dessa platser, säger Johan Hildingsson.

Remissvar

Det är bygglovsavdelningen som ger det slutgiltiga bygglovet, efter att ha genomfört en sammanfattad bedömning med flera remissvar. Även om socialförvaltningen säger nej, så kan beslutet ändå bli annorlunda. 

Stockholm Direkt