E4 Näringsliv

Vi gör lokal ekonomi- och näringslivsjournalistik som tar upp aktuella utvecklingsfrågor och nyheter ur företagens synvinkel samt erbjuder en effektiv kanal för att kommunicera företag-till-företag.
E4 Näringsliv kommer ut med fyra nummer per år och distribueras med posten till företagsägarna, VD:arna, bostadsrättsföreningarna och nyckelpersonerna i de kommunala förvaltningarna i Solna, Sundbyberg, Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna samt i stadsdelarna Kista, Rinkeby och Tensta i Stockholms kommun. Upplagan av tidningen är ca 40 000 exemplar.

Utgivning 2019: Vecka 9, 19, 38 och 47.
För annonsering kontakta Pelle Audell, 070-78 72 070, pelle.audell@direktpress.se
VD och ansvarig utgivare: Jukka Tuurala, 070-78 78 700, jukka.tuurala@direktpress.se

Klicka här för att läsa vår senaste publikation.


E4 Näringsliv nr 1 2019

E4 Näringsliv nr 1 2018

Svea Solar på både villor och i solcellsparker

Erik Martinson fick nobben av biltillverkaren Tesla och startade Svea Solar – Sveriges ledande solcellsleverantör. Han är övertygande i tro att sista bilen med fossila bränslen lämnat svenska vägar...torsdag 23/5 13:07

Lignin – en restprodukt med stora möjligheter

Lignin – trädets naturliga lim – kan enligt beräkningar klara bränslebehovet för svenskt inrikesflyg, ännu mer intressant tillämpning är energilagring i till exempel batterier, inredning i bilar...torsdag 23/5 12:44

Karma har räddat en miljon måltider

En miljon måltider har på två år räddats av Karma-appen. Nu höjs målsättningen. Vd:n Hjalmar Ståhlberg Nordegren bedömer att miljömedvetenheten stadigt ökar och företaget siktar på andra miljonen...torsdag 23/5 11:37

Fler nyheter

Insektsfoder ska stoppa överutnyttjandet av fisk

Insektspellets kan bidra till att överfisket i världshaven minskar och kockar som testat den insektsuppfödda fisken menar att smaken blir ”renare”. På Torsåker gård i Upplands Väsby har man visat att...tisdag 21/5 10:36

Edsviken får renande bassänger

Efter beslut i mark- och miljödomstolen har Sollentuna kommun och Seom inlett arbetet med att anlägga en skärmbassäng för att rena vattnet i Edsviken. I bassängen, som liknas vid en damm, samlas...tisdag 21/5 9:33

"Stor mage" – skräpkorgen som larmar

Big Belly är skräpkorgen som drivs av solceller, kommunicerar via ”molnet” och med röd signal berättar på webben att den vill tömmas. Vid test spar den in 97 procent av transporterna.tisdag 21/5 9:06
Stockholm Direkt